19:52 22/08/2021

Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán trở thành nhóm ngành hoạt động tốt nhất. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như APG tăng 39,6%; VIX tăng 31,1%; CTS tăng 23,4% và TVS tăng 19,8%...

Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 1
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 2
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 3
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 4
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 5
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 6
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 7
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 8
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 9