19:52 22/08/2021

Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ

Thuỷ Tiên

Tuần qua, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán trở thành nhóm ngành hoạt động tốt nhất. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như APG tăng 39,6%; VIX tăng 31,1%; CTS tăng 23,4% và TVS tăng 19,8%...

Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 1
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 2
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 3
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 4
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 5
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 6
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 7
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 8
Cổ phiếu công ty chứng khoán bùng nổ - Ảnh 9