08:30 25/07/2021

ACV sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào 27/7 tới

Hà Anh

ACV công bố sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/07 tới, theo hình thức trực tuyến...

Năm 2020, vốn chủ sở hữu của ACV đạt 37.565 tỷ đồng, tăng 2,2%/2019.
Năm 2020, vốn chủ sở hữu của ACV đạt 37.565 tỷ đồng, tăng 2,2%/2019.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã ACV-UpCoM) vừa công bố sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/07 tới, theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, ACV cho biết sản lượng vận chuyển thông qua toàn mạng năm 2020 đạt 65 triệu lượt khách, đạt 94% kế hoạch và giảm 44% so với năm 2019 - trong đó, khách quốc tế giảm 82% so với năm 2019 và khách trong nước giảm 22%;

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 10.159 tỷ đồng; tương đương 49,2% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.642 tỷ đồng, tương đương 20% năm 2019; Tổng giá trị tài sản đạt 56.902 tỷ đồng, tương đương 97,8%/2019 và vốn chủ sở hữu đạt 37.565 tỷ đồng, tăng 2,2%/2019.

Năm 2021, ACV dự kiến tổng số hành khách đạt khoảng 75-79 triệu, tăng 19% so với cùng kỳ, lượng hàng hóa đạt 1.450 nghìn tấn, tăng 11% so với cùng kỳ và 557.000 lượt cất hạ cánh, tăng 22% so với cùng kỳ.

Kế hoạch này của ACV dựa trên kỳ vọng rằng đợt Covid-19 hiện tại ở Việt Nam sẽ được kiểm soát vào tháng 8 và các chuyến bay hành khách quốc tế sẽ dần phục hồi kể từ cuối quý 3/2021.

Qua đó, ACV dự kiến tổng doanh thu năm 2021 đạt 10.564 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 2.359 tỷ đồng.

Ngoài ra, ACV đã đề xuất phân bổ quỹ khen thưởng & phúc lợi 390 tỷ đồng, trích quỹ thưởng của người quản lý là hơn 1,7 tỷ.  Bên cạnh đó, ACV vẫn đang chờ cơ quan Chính phủ có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận còn lại và chia cổ tức cho năm 2020.

Công ty cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHCĐ bất thường để phê duyệt kế hoạch cổ tức năm 2020 sau khi được cơ quan Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt.

ACV sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào 27/7 tới - Ảnh 1
Tờ trình phân phối lợi nhuận của ACV.
Tờ trình phân phối lợi nhuận của ACV.

Bên cạnh đó, công ty dự thảo đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, công ty chưa công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT và BKS mới.

Đồng thời, tại ĐHCĐ sắp tới, ACV sẽ xin ý kiến cổ đông để bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty cũng như các quy định quản lý nội bộ để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Mới đây, ACV là 1 trong 57 công ty bị HNX cho tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian tạm dừng giao dịch từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/20201 (3 phiên giao dịch) do các công ty này không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm dừng giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Quy chế giao dịch.

HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi các công ty này thực hiện việc công bố thông tin.

Trong trường hợp, các công ty trên không thực hiện việc công bố thông tin thì hết thời hạn tạm dừng giao dịch, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, giá cổ phiếu ACV dừng ở mốc 73.100 đồng.