08:00 21/07/2022

AUN-QA thực hiện cấp chứng nhận cho 250 chương trình đào tạo tại Việt Nam

Thanh Xuân

Từ năm 2009 đến 30/6/2022, Tổ chức mạng lưới bảo đảm chất lượng của các trường đại học ASEAN (AUN-QA) đã thực hiện đánh giá ngoài và cấp chứng nhận cho 250 chương trình đào tạo tại Việt Nam…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và Tổ chức mạng lưới bảo đảm chất lượng của các trường đại học ASEAN (AUN-QA) do Giám đốc điều hành AUN Choltis Dhirathiti làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo lần đầu tiên vào năm 2007; cấp cơ sở giáo dục lần đầu tiên vào năm 2017. Tính đến nay, AUN-QA đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục cho 836 chương trình đào tạo của các trường đại học ở 7 nước ASEAN.

Tại Việt Nam từ năm 2009 đến 30/6/2022, AUN-QA thực hiện đánh giá ngoài và cấp chứng nhận cho 250 chương trình đào tạo, chiếm tỉ lệ 81,2% các chương trình đào tạo được các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài thực hiện ở Việt Nam, và chiếm 32,1% tổng số chương trình đào tạo đã được đánh giá và công nhận chất lượng ở Việt Nam.

Đánh giá cấp cơ sở giáo dục: AUN-QA thực hiện đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục cho 3 cơ sở giáo dục Việt Nam. Việc đánh giá và công nhận đạt chuẩn chất lượng đối với Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là dấu mốc quan trọng của đơn vị này trong khu vực ASEAN.

Ngoài ra tại Việt Nam, AUN cũng tập huấn, đào tạo và cấp chứng chỉ cho 249 người (khóa 1), 52 người (khóa 2), 35 người (khóa 3) và 14 người (OBE). AUN-QA có 14 đánh giá viên người Việt Nam, trong đó 5 người là đánh giá viên chính. Năm 2020, AUN-QA còn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho 30 cán bộ nòng cốt.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA là tổ chức nước ngoài có hoạt động đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục nhiều nhất tại Việt Nam. Cùng với Philippin, Việt Nam là quốc gia có số chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học được AUN-QA đánh giá nhiều nhất trong khu vực ASEAN.

Đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của việc hợp tác giữa AUN, AUN-QA với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn mong muốn AUN-QA cung cấp bản báo cáo tổng hợp phân tích số liệu từ chính các báo cáo đánh giá ngoài của AUN-QA đối với các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo đại học Việt Nam để phục vụ cho việc xây dựng chính sách. Cùng với đó, Thứ trưởng khuyến khích AUN-QA chia sẻ tích cực những kinh nghiệm trong nâng cao năng lực đội ngũ kiểm định viên, đội ngũ làm công tác bảo đảm chất lượng bên trong của các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các thông tin AUN-QA chia sẻ ban đầu thông qua kết quả đánh giá chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục của AUN-QA tại Việt Nam; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đội ngũ kiểm định viên; đội ngũ bảo đảm chất lượng trường đại học.

Hai bên cũng cùng trao đổi liên quan đến chính sách hợp tác của AUN-QA với các quốc gia trong khu vực và dự kiến đối với Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn đến năm 2030 để hỗ trợ Việt Nam trong viêc thực hiện các nhiệm vụ liên quan mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 78/2022/QĐ-TTgCP về phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam giai đoạn 2022-2030.