20:51 01/11/2012

Bà Huỳnh Bích Ngọc rút khỏi Hội đồng Quản trị SBT

Hà Anh

Hiện, bà Huỳnh Bích Ngọc đang nắm giữ 1.500.000 cổ phiếu SBT, chiếm 1,17% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Trước đó, bà Huỳnh Bích Ngọc cũng đã từ nhiệm chức vụ thành viên Hội 
đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS) vì lý do cá nhân, 
kể từ ngày 10/10.
Trước đó, bà Huỳnh Bích Ngọc cũng đã từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS) vì lý do cá nhân, kể từ ngày 10/10.
Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) công bố việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
 
Cụ thể, Hội đồng Quản trị SBT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Bích Ngọc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và miễn nhiệm chức danh trên đối với bà Ngọc kể từ ngày 1/11. Theo đó, kể từ ngày 1/11, bà Ngọc không còn các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Được biết, bà Huỳnh Bích Ngọc đã mua 1.500.000 cổ phiếu SBT, chiếm 1,17% số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ ngày 25/10 đến ngày 26/10/2012 theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

Trước đó, bà Huỳnh Bích Ngọc cũng đã từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS) vì lý do cá nhân, kể từ ngày 10/10.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của SBT, tổng doanh thu quý 3 của công ty đạt 300,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.478 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 42 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 252,5 tỷ đồng.

Bà Ngọc là vợ ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB - HOSE), và là mẹ ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Sacombank, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (mã SCR - HNX).