14:15 26/03/2019

Ba phương án di dời trụ sở 13 bộ ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội

Lan Ca

Tây Hồ Tây, Mễ Trì và kết hợp cả hai khu vực tây Hồ Tây và Mễ Trì, là ba phương án di dời 13 trụ sở bộ, ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 1 trong 13 bộ, ngành sẽ di dời trụ sở ra khỏi trung tâm Hà Nội.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 1 trong 13 bộ, ngành sẽ di dời trụ sở ra khỏi trung tâm Hà Nội.

Tây Hồ Tây, Mễ Trì, và kết hợp cả hai khu vực tây Hồ Tây và Mễ Trì, là ba phương án di dời 13 trụ sở bộ, ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội vừa được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) gửi bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Cụ thể, theo báo cáo bổ sung phương án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại Thủ đô Hà Nội được VIUP gửi Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, theo đó, phương án thứ nhất, sẽ chuyển 12 bộ ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam về Tây Hồ Tây.

Riêng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang xây dựng tại Mễ Trì.

Với phương án này, phạm vi quy hoạch rộng 35 ha (bao gồm khu đất dự kiến bố trí dự án Tháp truyền hình Việt Nam được thu hồi chuyển đổi để quy hoạch trụ sở bộ ngành), bình quân mỗi cơ quan từ 1,5-2 ha, tổng số người làm việc dự kiến khoảng 14.000 người (bình quân 1.000 - 1.500 người/cơ quan), tầng cao bình quân dự kiến khoảng 15-20 tầng (chưa kể 3-4 tầng ngầm).

Nhu cầu tài chính cho phương án tại khu vực Mễ Trì Hạ khoảng 11.897 tỉ đồng, nguồn vốn được huy động từ chuyển đổi 50 ha tại Mễ Trì Hạ thu về 10.000 tỉ đồng, vốn chuyển đổi đất trụ sở cũ trong nội thành khoảng 1.897 tỉ đồng.

Phương án hai là chuyển 12 trụ sở bộ, ngành và Bảo hiểm Việt Nam về khu vực Mễ Trì, phạm vi quy hoạch 55 ha, bao gồm toàn bộ khu đất Mễ Trì, bình quân 1 cơ quan 1,8-3ha, diện tích còn lại bố trí hồ điều hòa, nhà khách, nhà công vụ, công viên cảnh quan.

Tổng số người làm việc của 13 cơ quan trên dự kiến khoảng 15.000 người, số người làm việc bình quân 1.000 - 1.500 người/cơ quan. Số tầng cao dự kiến cũng là 15-20 tầng.

Với phương án này, nhu cầu tài chính khoảng 14.326 tỉ đồng, gồm nguồn vốn chuyển đổi 20 ha đất khu vực Tây Hồ Tây (không bao gồm diện tích Tháp truyền hình Việt Nam) khoảng 8.000 tỉ đồng, vốn chuyển đổi cơ sở cũ 6.326 tỉ đồng.

Và phương án thứ ba sẽ bố trí 13 cơ quan nói trên tại hai khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Trong đó, 20 ha tại Tây Hồ Tây bố trí cho 6 cơ quan (bình quân 2-3 ha/cơ quan, tầng cao 9-12 tầng), tổng số người làm việc là 7.000 người; khu vực Mễ Trì diện tích 55 ha sẽ bố trí 7 cơ quan (diện tích 3-4 ha /cơ quan, tầng cao trung bình 12-15 tầng), tổng số người làm việc là 8.000.

Phương án kết hợp này cần nhu cầu tài chính lên tới 17.000 tỉ đồng, trong đó gồm vốn chuyển đổi cơ sở cũ 12.000 tỉ đồng, vốn ngân sách nhà nước 5.000 tỉ đồng.

Với các phương án trên, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chi tiết tại khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì để làm cơ sở giữ quỹ đất dành cho xây dựng các bộ ngành trung ương.

Về nguồn vốn huy động, viện này cho rằng, theo tính toán chuyển đổi cơ sở cũ có thể huy động được 12.000 tỷ đồng, chuyển đổi 20 ha đất khu Tây Hồ Tây có thể huy động được 8.000 tỷ đồng; chuyển đổi 50 ha đất tại khu Mễ Trì có thể huy động được 10.000 tỷ đồng.