08:00 17/06/2021

Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp ban hành văn bản chấn chỉnh phân lô, bán nền trái phép

Ban Mai -

Trong gần 01 tháng qua, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên tiếp ban hành các văn bản gửi các đơn vị liên quan để chấn chỉnh tình trạng đất đai tại tỉnh này…

Ngày 14/6/2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản hoả tốc số 6778 gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh.

Tại công văn này, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện kiểm soát quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn tỉnh và các hoạt động xât dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các dự án nhà ở, khu đô thị, các khu đất được phép phân lô tách thửa, thủ tục tách thửa đất chỉ được thực hiện trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, phân lô được phê duyệt và thoả thuận đầu tư hạ tầng kết nối được nghiệm thu, bàn giao, việc kiểm soát hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng trái phép đều do Sở Xây dựng, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý theo chức năng nhiệm vụ.

 
Ngày 03/6/2021,  Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành văn bản số 6157 về rà soát tình hình xây dựng, rao bán đất nông nghiệp được phân lô.

Trước đó, ngày 25/5/2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ban hành văn bản số 5702 chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thống kê hiện trạng sử dụng đất, xác định tình hình các thửa đất nằm trong quy hoạch các dự án đầu tư công, dự án kêu gọi đầu tư đối với các thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất; có báo cáo từng dự án cụ thể, gửi về UBND tỉnh trước ngày 20/6/2021.

Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ thông tin các thửa đất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thống kê hiện trạng sử dụng đất…

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ xác định nhu cầu, điều kiện của người sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục chuyển nhượng để đảm bảo việc sử dụng đất đúng với mục đích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhất là các trường hợp có diện tích sử dụng bình quân/hộ gia đình, cá nhân thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa).

Thường xuyên cập nhật thông tin biến động đất đai cho các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo đảm việc sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 
Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo đảm việc sử dụng đất theo đúng mục đích; tập trung công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các tồn tại, phát sinh khi có chung quyền sử dụng một thửa đất.
Công văn 5702/UBND-VP

Số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này cho thấy, hiện số lượng thửa đất ở, đất nông nghiệp có nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng đất (từ 3 hộ gia đình, cá nhân trở lên) từ năm 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh là 3.771 trường hợp. Trong đó, nhiều nhất là TP. Vũng Tàu, có 1.445 trường hợp (đồng sử dụng từ 3 đến 10 người là 1.312 trường hợp, đồng sử dụng từ 11 đến 50 người là 125 trường hợp, đồng sử dụng trên 50 người là 8 trường hợp).

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có 1.020 trường hợp (990 thửa đất đồng sử dụng từ 3 đến 10 người, 30 thửa đất đồng sử dụng từ 11 đến 50 người). Trên địa bàn TP. Bà Rịa có 155 trường hợp, huyện Châu Đức có 75 trường hợp, huyện Đất Đỏ có 473 trường hợp, huyện Long Điền có 503 trường hợp, huyện Xuyên Mộc có 78 trường hợp, huyện Côn Đảo có 22 trường hợp (tất cả các trường hợp này đều nằm trong diện một thửa đất có từ 3 đến 10 người đồng sử dụng).

Chính từ việc nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất gây nhiều khó khăn từ công tác kiểm đếm, thu thập hồ sơ, đến xét và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất..; đồng thời, có trường hợp nhiều hộ gia đình có nhà ở trên đất gây khó khăn cho việc hỗ trợ di dời hoặc xét tái định cư... trên địa bàn tỉnh.