09:54 20/11/2022

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xử lý dứt điểm việc làm đường trên đất nông nghiệp trong năm 2022

Ban Mai -

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất đối với các vi phạm xây dựng và làm đường trái phép trên đất nông nghiệp…

Người dân tự ý làm đường giao thông tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Ảnh-GK).
Người dân tự ý làm đường giao thông tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Ảnh-GK).

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa ký ban hành Văn bản số 14099 về tình hình quản lý đất đai, xây dựng và xử lý vi phạm liên quan phân lô tách thửa, làm đường trên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 380 (ngày 27/10/2022) gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình quản lý đất đai, xây dựng, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm liên quan phân lô tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp tại địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Do vậy, UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu điều chỉnh, bổ sung chỉ thị quản lý đất đai và quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nội dung liên quan chung quyền sử dụng đất, việc phân lô tách thửa; công tác quản lý quy hoạch sử dung đất với các quy hoạch chuyên ngành liên quan. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi quyết định số 15 (ngày 20/9/2021) của UBND tỉnh về việc quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh… Thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2022; Tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh xử lý kịp thời đối với những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp…

Giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về quản lý trật trự xây dựng và phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 33 (ngày 10/12/2019). Thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2022.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm, khắc phục triệt để các trường hợp vi phạm, trả lại hiện trạng theo đúng mục đích sử dụng và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2022.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Xử lý dứt điểm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất đối với các vi phạm thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp.

Rà soát quy hoạch xây dựng, thỏa thuận mặt bằng đã được phê duyệt, để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm kết nối hạ tầng, bảo đảm giải quyết hạ tầng xã hội cho người dân tại khu vực được quy hoạch, thỏa thuận mặt bằng. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2022.

 

Đầu năm 2022, tình trạng làm đường trên đất nông nghiệp diễn ra tại nhiều nơi ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, nhiều khu đất nông nghiệp tại xã Tóc Tiên có đường làm trái phép. UBND xã Tóc Tiên đã mời các chủ đất đến làm việc, yêu cầu cuốc bỏ các đường nhựa, bê tông làm trái phép.

Còn tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, người dân cũng san lấp đất ruộng để xây dựng hàng loạt nhà trọ trái phép. UBND thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo UBND xã Châu Pha phải nhanh chóng xử lý, yêu cầu trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Tại xã Bàu Chinh, người dân hình thành đường giao thông trên đất nông nghiệp. Đối chiếu bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 của huyện Châu Đức thì khu vực này vẫn quy hoạch là đất nông nghiệp…