20:37 23/08/2021

Bắc Giang: Đất ở đô thị tối thiểu là 32 m2/thửa

Phan Nam -

Tại Bắc Giang, hạn mức giao đất ở tối đa cho mỗi hộ gia đình thuộc các phường của thành phố là 100m2; diện tích tối thiểu của mảnh đất ở đô thị sau tách thửa là 32m2, kích thước mặt tiền phải đảm bảo từ 4 m trở lên..

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quy định số 40/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất, áp dụng trên địa bàn tỉnh từ 1/9/2021.

Trong đó, về hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân, UBND tỉnh quy định, đất ở tại đô thị thuộc các phường của thành phố Bắc Giang và các vị trí bám trục đường đã được đặt tên của các thị trấn, tối đa là 100 m2; Đất ở tại các xã thuộc thành phố Bắc Giang, các xã nằm trong quy hoạch đô thị thuộc các huyện đã được phê duyệt; đất ở tại nông thôn bám đường gom cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ và đường vành đai IV, tối đa 120 m2; Đất ở nông thôn các xã trung du thuộc các huyện thì tối đa là 300 m2; Xã miền núi thuộc các huyện tối đa 360 m2.

UBND Bắc Giang cũng quy định rõ điều kiện để các thửa đất được phép tách thửa. Cụ thể, đối với đất ở đô thị, đất ở bám quốc lộ, tỉnh lộ hoặc đường vành đai IV, thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị: thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích đất ở tối thiểu từ 32 m2, kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 04 m, chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 5,5 m; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

Đối với đất ở nông thôn thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích từ 70 m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 04 m trở lên, chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 08 m. Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

Đối với thửa đất trồng cây hàng năm, diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới sau khi tách thửa là 500 m2. Đối với thửa đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản, nếu thuộc khu dân cư thì diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới sau khi tách thửa tại khu vực đô thị là 150 m2; khu vực nông thôn là 200 m2. Còn không thuộc khu dân cư, thì diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới sau khi tách thửa là 300 m2. Đối với thửa đất lâm nghiệp, diện tích tối thiểu là 1.000m2.

Việc tách thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với những khu vực có quy hoạch); Không thuộc khu vực Nhà nước đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất; Thửa đất sau khi tách thửa và thửa đất còn lại đều phải đảm bảo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bắc Giang không cho phép tách thửa, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện trên.