10:20 19/08/2015

Ban hành danh mục các dự án được Chính phủ bảo lãnh

Song Hà

Các dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản, năng lượng, giao thông

Các dự án giao thông cũng nằm trong danh mục được Chính phủ ưu tiên bảo lãnh.<br>
Các dự án giao thông cũng nằm trong danh mục được Chính phủ ưu tiên bảo lãnh.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định số 34/2015 ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Theo đó, sanh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh của Chính phủ  gồm:

- Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công và thuộc lĩnh vực, địa bàn được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo Luật Đầu tư.

- Chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công gồm đầu tư hạ tầng điện lực, đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện; đầu tư nhà máy lọc dầu.

- Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích đầu tư gồm dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (đường cao tốc) có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên; phát triển vận tải công cộng (đầu tư mua máy bay theo chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

- Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.

Quyết định nêu rõ, đối với những chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh trước ngày quyết định có hiệu lực (30/9/2015) thì tiếp tục thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định số 34/2015 thay thế cho quyết định số 44/2011 của Thủ tướng.