07:42 29/03/2022

Bảo hiểm Bảo Long tăng tốc trong cuộc đua số hóa

Khánh Huyền -

“Đối với Bảo Long, chuyển đổi số là con đường buộc phải đi”, bà Lê Thị Ngọc Hương phát biểu tại Lễ công bố quyết định Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long...

Bà Lê Thị Ngọc Hương tại Lễ công bố quyết định Tổng giám đốc Bảo Long.
Bà Lê Thị Ngọc Hương tại Lễ công bố quyết định Tổng giám đốc Bảo Long.

Tác động từ đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhận thức mới, xu hướng chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng, giao dịch thương mại…, nhiều ngành nghề tại Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng buộc phải chuyển mình thay đổi phương thức kinh doanh từ truyền thống sang công nghệ số (Insurtech).

Không đi ngoài xu hướng đó, Bà Lê Thị Ngọc Hương - Tân Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Long đã đề ra chiến lược ưu tiên tăng tốc chuyển đổi số nhằm cung cấp các sản phẩm bảo hiểm số, dịch vụ chăm sóc khách hàng số và dịch vụ bồi thường số tiện lợi, song song với việc chú trọng đầu tư vào công nghệ để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường, nhằm tăng tiện ích cho Khách hàng.

Với cương vị là Tân Tổng giám đốc của Bảo Long, bà Hương đã mang đến công ty một tinh thần mới với các quyết sách linh hoạt, đồng bộ như: Đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm mới như: Bảo hiểm sức khỏe số, Bảo hiểm Du lịch số (xuất, nhập cảnh); mở rộng Kênh kinh doanh bảo hiểm số, cải tiến quy trình hoạt động, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Bảo Long.

Bằng kinh nghiệm lãnh đạo nhiều năm được tích lũy tại các Tập đoàn lớn như Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM Công ty TNHH Aon Viet Nam, Tổng giám đốc Công ty TNHH Jardine Lloyd Thompson (JLT), Giám đốc Khối Bảo hiểm Tập đoàn Sovico, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm HD, Bà Hương được Chủ đầu tư cũng như Hội đồng Quản trị giao trọng trách đưa Bảo Long lên một tầm cao mới trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.