13:32 06/05/2023

Bình Định "thúc" tiến độ 6 dự án nhà ở xã hội

Thanh Xuân -

UBND tỉnh Bình Định vừa truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh sau buổi làm việc với các nhà đầu tư, liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Quy Nhơn... 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu với Dự án nhà ở xã hội Pisico tại phường Trần Quang Diệu; Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định tại số 78 đường Trần Hưng Đạo: nhà đầu tư chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ  tục; có văn bản cam kết cụ thể, đảm bảo khởi công dự án chậm nhất trong quý 1/2024, đưa dự án vào sử dụng chậm nhất trong năm 2025, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp. Giao Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tổng  hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/5/2023.

KHỞI CÔNG CHẬM NHẤT TRONG QUÝ 1/2024

Ngoài ra với Dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 01, phường Đống Đa, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo: nhà đầu tư khẩn trương chuyển kinh phí cho Ban giải phóng mặt bằng tỉnh, để thực hiện công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng dự án, hoàn thành trong tháng 4/2023. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng; xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để thực hiện; có văn bản cam kết, đảm bảo tổ chức khởi công dự án chậm nhất trong quý 1/2024, đưa dự án vào sử  dụng chậm nhất trong năm 2025. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực  hiện; kiểm tra, rà soát các nội dung cam kết của nhà đầu tư, báo cáo đề xuất  UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 10/5/2023. 

Tương tự về Dự án nhà ở xã hội Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: nhà đầu tư khẩn trương chuyển kinh phí cho Ban giải phóng mặt bằng tỉnh, để thực  hiện công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng dự án theo tiến độ chi trả của Ban, hoàn thành chậm nhất tháng 5/2023; 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ, thủ tục lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất về nhà ở xã hội theo quy định, lập các thủ tục về đầu tư xây dựng; xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể để thực hiện; có văn  bản cam kết thực hiện, đảm bảo tổ chức khởi công dự án chậm nhất trong  quý 1/2024, đưa dự án vào sử dụng chậm nhất trong năm 2025 gửi về Sở Xây  dựng tổng hợp. 

Còn Dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, báo cáo đề xuất UBND  tỉnh trước ngày 15/5/2023; Dự án nhà ở xã hội tại tổ 1, khu vực 7, phường Nhơn Phú giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng rà soát hồ sơ, các thủ tục pháp lý liên quan đến khu đất nêu trên, báo cáo đề  xuất UBND tỉnh trước ngày 10/5/2023. 

ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, thực hiện Đề án “xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định được giao chỉ tiêu hoàn thành 12.900 căn/nhà. Cụ thể, giai đoạn 2022-2025 là 6.400 căn/nhà, giai đoạn 2026-2030 là 6.500 căn/nhà. Để thực hiện, tỉnh đang đẩy nhanh tốc độ phát triển các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả nhu cầu về nhà ở xã hội…

Theo địa phương, đến nay trên địa bàn đã và đang triển khai đầu tư 19 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất 29,43 ha, khoảng 11.166 căn hộ, diện tích sàn sử dụng là 694.808 m2, kinh phí đầu tư 10.497,23 tỷ đồng. Trong đó đã đầu tư hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 8 dự án, tổng diện tích đất 6,27 ha, 2.806 căn/nhà, diện tích sàn sử dụng 184.691 m2, kinh phí 2.405,78 tỷ đồng. Việc kịp thời đưa vào sử dụng các dự án nhà ở xã hội góp phần rất quan trọng trong việc đáp ứng phần nào nhu cầu nhà ở giá thấp cho người dân, nhất là giữa bối cảnh giá bất động sản cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng tăng nhanh như thời gian qua.

Bên cạnh đó thì hiện nay, các đơn vị chủ đầu tư cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng 4 dự án với tổng diện tích đất 6,67 ha, 2.710 căn hộ, diện tích sàn sử dụng 145.579 m2, kinh phí đầu tư 2.346,11 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư, xây dựng 9 dự án với tổng diện tích đất 16,49 ha, khoảng 5.650 căn hộ, diện tích sàn sử dụng là 364.538 m2. Năm 2023 dự kiến sẽ khởi công xây dựng khoảng 7 dự án nhà ở xã hội, tương ứng 4.627 căn hộ...

Song song việc tăng cường theo dõi, đôc đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội đã phê duyệt, UBND tỉnh cũng chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan như: rút ngắn thời gian giao đất, xác định giá đất, thẩm định quy hoạch, thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thẩm định hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng… để tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sớm triển khai. Chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp kiểm tra, đề xuất tháo gỡ  vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đã phê duyệt.