07:05 15/04/2022

Biwase mua thành công công ty cấp nước Cần Thơ

Hà Anh -

Biwase vừa thông báo đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 48,86% cổ phần tại CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 và 24,64% cổ phần tại CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (mã CTW)...

Sơ đồ giá cổ phiếu BWE từ đầu năm 2022.
Sơ đồ giá cổ phiếu BWE từ đầu năm 2022.

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương - Biwase (mã BWE-HOSE) thông báo Biwase hoàn tất mua CTW, CT2 để thành công ty liên kết.

Theo đó, Biwase vừa thông báo đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 48,86% cổ phần tại CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 và 24,64% cổ phần tại CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (mã CTW). Sau thương vụ này, CTW và Cấp nước Cần Thơ 2 đã trở thành công ty liên kết của Biwase.

Trên thị trường, chốt phiên ngày hôm nay giá cổ phiếu BWE tăng 6,85% lên 57.700 đồng/cổ phiếu và tăng gần 27% trong 3 tháng qua.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vào thứ 4, cổ phiếu CTW có 1 giao dịch thỏa thuận với giá cổ phiếu là 22.000 đồng/CP. Mức giá cổ phiếu này tương ứng P/E là 15 lần, hấp dẫn với triển vọng
tăng trưởng tiềm năng của CTW.

VCSC lưu ý rằng việc phân chia quyền sở hữu giữa BWE và TDM tại CTW và Cần Thơ 2 chưa được công bố. TDM vẫn chưa công bố cổ phần của TDM tại các công ty này.

Các công ty nước này có thị phần thống trị là 90% tại thị trường Cần Thơ với tổng công suất thiết kế 200.000 m3/ngày. Theo thảo luận của VCSC với ban lãnh đạo, nhu cầu nước dân dụng hiện là động lực chính của mảng cấp nước tại Cần Thơ.

Ngoài ra, ban lãnh đạo kỳ vọng rằng KCN Việt Nam - Singapore X sắp tới sẽ thúc đẩy nhu cầu nước công nghiệp bắt đầu từ năm 2023.

Tính đến năm 2021, CTW và Cần Thơ 2 có vốn cổ phần lần lượt là 280 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Về lợi nhuận, cả 2 công ty đều hoạt động tốt. CTW ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 39 tỷ đồng (-10% YoY) và EPS là 1.409 đồng vào năm 2021, trong khi Cần Thơ 2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng (+31% YoY) và EPS là 1.782 đồng vào năm 2020. Nhờ lợi nhuận ổn định, CTW và Cần Thơ 2 lần lượt trả cổ tức tiền mặt ở mức khoảng 688 đồng/CP vào năm 2021 và 740 đồng/CP vào năm 2020.

Qu đó, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với BWE và giá mục tiêu là 55.100 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng -2,1%.