16:30 19/01/2015

Bộ Giao thông Vận tải lần đầu lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Ngô Trang

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đến thời điểm này vẫn chưa được Bộ Giao thông Vận tải công bố rộng rãi

Ông Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 18/1.<br>
Ông Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 18/1.<br>
Ngày 18/1, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với các cá nhân là lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng và các thứ trưởng đương nhiệm là những người được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được tổ chức tại cơ quan quản lý cao nhất về giao thông này. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng được phân thành 3 mức "tín nhiệm cao", "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".

Ông Thăng cho rằng, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Bộ là việc làm rất ý nghĩa, là kênh quan trọng để lãnh đạo Bộ hoàn thiện lại mình. Từ đó, có thêm thông tin để sử dụng cán bộ, đáp ứng nhu cầu mới, thực hiện bằng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới của ngành.

“Tôi yêu cầu ban tổ chức làm khách quan, công tâm, đảm bảo dân chủ trong bỏ phiếu để các đồng chí lãnh đạo Bộ nhìn lại mình, phấn đấu nhiều hơn. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong toàn ngành cần đề cao phát huy tinh thần dân chủ, không làm vì hình thức. Cần đánh giá khách quan để lãnh đạo Bộ thấy cần phát huy cái gì, chấn chỉnh cái gì, để cùng phát huy, rút kinh nghiệm vì sự phát triển bền vững của ngành, vì sự hài lòng hơn nữa của người dân và doanh nghiệp", Bộ trưởng yêu cầu.

Tuy nhiên, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đến thời điểm này vẫn chưa được Bộ Giao thông Vận tải công bố rộng rãi.

Trước đó, vào kỳ họp của Quốc hội tháng 11/2014, Bộ trưởng Đinh La Thăng là một trong số các thành viên Chính phủ được có kết quả cao trong lấy phiếu tín nhiệm với 362 phiếu "tín nhiệm cao", đứng thứ 4 trong danh sách 50 chức danh do Quốc hội phê chuẩn.