06:00 20/12/2021

Bổ sung nhiều đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Phúc Minh -

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với tất cả người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng mà chưa nhận được hỗ trợ chậm nhất đến hết 24 giờ ngày 20/12/2021, hoàn thành muộn nhất vào 31/12…

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2021. Ảnh - Nhật Dương.
Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2021. Ảnh - Nhật Dương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản số 4212 yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bổ sung thêm nhiều đối tượng thuộc diện được thụ hưởng.

Theo đó, người sử dụng lao động là các tổ chức như: Đài Tiếng nói Việt Nam và đơn vị trực thuộc; Đài Truyền hình Việt Nam và đơn vị trực thuộc; Thông tấn xã Việt Nam và đơn vị trực thuộc; Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, đơn vị hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình ở địa phương; các tổ chức xã hội như Trung tâm giao lưu văn hóa…mà tự chủ về tài chính theo quy định, không được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì thuộc đối tượng được giảm đóng.

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, đơn vị này có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội tại thời điểm ngày 30/9/2021 thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 60/2021; các đơn vị được giao tự chủ theo đặc thù của mỗi ngành, và các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên chưa được phân loại theo Nghị định số 60, chưa rõ về % tự chủ, tại thời điểm ngày 30/9/2021, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, không được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì thuộc đối tượng được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tương tự, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị này thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Sau ngày 30/9/2021, nếu đơn vị sự nghiệp nào chuyển đổi thành đơn vị không được ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sẽ được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, người lao động đặc thù như thuyền viên, thủy thủ trên tàu quốc tế, phi công, tiếp viên hàng không thường xuyên đi lại, làm việc giữa Việt Nam và nước ngoài cũng thuộc đối tượng được hưởng, nếu đảm bảo điều kiện là tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội thì được hỗ trợ, trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với tất cả trường hợp nêu trên và người lao động thuộc đối tượng mà chưa nhận được hỗ trợ chậm nhất đến hết 24 giờ ngày 20/12/2021.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết và chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ đã đề nghị hưởng và hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 17/12/2021, đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 12.618.184 lao động. Qua nắm bắt tình hình chung, người lao động và người sử dụng lao động đều rất phấn khởi vì các gói hỗ trợ đến đúng lúc khó khăn, giúp đơn vị có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, người lao động có thêm chi phí trang trải cuộc sống.