15:31 03/06/2021

Bộ Tài chính giải trình về kinh phí phòng chống dịch Covid – 19

Ngân sách nhà nước đã chi 13,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 13 triệu đối tượng gặp khó khăn do đại dịch…

Năm 2020 tổng số kinh phí đã bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ các bộ, ngành địa phương là 4.056 tỷ đồng.
Năm 2020 tổng số kinh phí đã bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ các bộ, ngành địa phương là 4.056 tỷ đồng.

Ngày 3/6, Bộ Tài chính phát đi thông tin xung quanh việc sử dụng khoản kinh phí đã chi mua vaccine, mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bộ Tài chính, sau khi Chính phủ quyết định thành lập Quỹ vaccine Covid – 19 đã có nhiều ý kiến truyền đến Bộ về việc minh bạch các khoản kinh phí đã chi phục vụ mua vaccine, mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi của Quỹ.

 
Bộ Tài chính cho biết, năm 2020 tổng số kinh phí đã bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ các bộ, ngành địa phương là 4.056 tỷ đồng.

Từ đầu 2021 tổng số kinh phí đã bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương là 823 tỷ đồng, trong đó, số đã bổ sung cho các Bộ là 505,853 tỷ đồng, bao gồm: Bộ Quốc phòng 2,165 tỷ đồng để hỗ trợ bộ đội biên phòng tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021; Bộ Lao Động Thương binh và Xã Hội 0,788 tỷ đồng để thực hiện chế độ đặc thù phòng, chống dịch, hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly và Bộ Y tế là 502,9 tỷ đồng để mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch.

Cũng theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí trung ương bố trí để mua và tiêm vaccine phòng Covid-19 là nguồn kinh phí còn lại của năm 2020. Theo đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguồn kinh phí dự kiến mua và tiêm vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó chi phí mua vaccine khoảng 21 nghìn tỷ đồng và chi phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng.

Ngân sách trung ương sẽ bảo đảm cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ các địa phương khó khăn khoảng 16.000 tỷ đồng. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Cụ thể, trong số 16.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương có 13,33 nghìn tỷ đồng được chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021. Trong số 13,33 nghìn tỷ đồng này có 12,1 nghìn tỷ đồng tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 và 1,237 nghìn tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế năm 2020 nhưng chưa sử dụng nay chuyển nguồn sang năm 2021.

Phần còn lại 2,67 nghìn tỷ đồng của ngân sách trung ương được lấy từ khoản dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 mà bước đầu Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung 1,237 nghìn tỷ đồng cho Bộ Y tế.

 
Đến nay ngân sách Nhà nước đã chi hơn 8 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chính sách phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó riêng ngân sách trung ương đã chi hơn 6,1 nghìn tỷ đồng, trong đó chi 5,35 nghìn tỷ đồng để bổ sung cho các Bộ để mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế và mua vắc xin phòng Covid-19 và hỗ trợ cho các địa phương hơn 762 tỷ đồng.

Ngoài ra ngân sách nhà nước cũng đã chi 13,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 13 triệu đối tượng gặp khó khăn do đại dịch, trong đó có 8 triệu người nghèo, 3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, 1 triệu người có công với cách mạng và 1,3 triệu lao động bị mất việc làm.