01:16 28/09/2019

Bố trí hơn 3 nghìn tỷ đồng cho hai dự án đường bộ cao tốc

Hà Vũ

2.186 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 được bố trí cho dự án đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thủ tướng vừa đồng ý bố trí 3.118 tỷ đồng cho 2 dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Thủ tướng vừa đồng ý bố trí 3.118 tỷ đồng cho 2 dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vừa đồng ý bố trí 3.118 tỷ đồng cho 2 dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cụ thể, 2.186 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 bố trí cho dự án đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Thủ tướng giao các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Với 932 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2020 cho dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Thủ tướng giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải triển khai thực hiện theo đúng quy định.