16:33 15/01/2013

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói gì về hai bản nghị quyết “gỡ khó”?

Hoài Ngân

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra một vài nhận định về hai bản nghị quyết đầu tiên của năm 2013

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. <br>
Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. <br>
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Quang Vinh, vừa trả lời phỏng vấn một tờ báo trong ngành, trong đó ông nhấn mạnh rằng việc thực hiện đồng bộ và quyết liệt hai nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ sẽ giúp nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm nay.

Các nghị quyết số 01 và 02 về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu là những văn bản đã được Chính phủ ban hành với vai trò tham gia chuẩn bị rất quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Vinh cho rằng về bản chất, hai nghị quyết này chỉ là một. Nghị quyết số 02 thực chất là một bộ phận của Nghị quyết 01, nhưng vì việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh và thị trường là vấn đề quá lớn, là vấn đề then chốt đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay, nên Chính phủ quyết định phải ra một nghị quyết riêng.

Bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vừa muốn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa muốn hạn chế lạm phát là các nhiệm vụ có phần mâu thuẫn.

“Muốn ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát giảm nhanh, thì phải thắt chặt tín dụng. Nhưng tín dụng bị thắt chặt, thì doanh nghiệp lại gặp khó khăn. Chính vì vậy, điều quan trọng là phải xác định đúng những lĩnh vực mà chúng ta cần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh”, ông nói.

Về các ưu tiên, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng phải ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thúc đẩy sản xuất. Bên cạnh đó, cũng phải tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Ông cũng đưa ra nhận định về thị trường bất động sản, theo đó giá bất động sản ở Việt Nam bị đẩy lên quá cao, vượt giá trị thật của nó. Vì vậy, phải để thị trường này “xì hơi” bớt. Nhưng nếu không tháo gỡ khó khăn, để đổ bể hàng loạt, thì ảnh hưởng lớn đến toàn nền kinh tế; vì thế phải có chính sách hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho thị trường này.

Đối với nợ xấu, ông Vinh nói rằng “đây là vấn đề rất quan trọng” và “khi nợ xấu được giải quyết, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới, dòng sữa mới, để có thể thoát khỏi cảnh ốm yếu, có nguồn lực để phát triển sản xuất - kinh doanh”.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh đến một giải pháp rất quan trọng là phải kích thích tiêu dùng trong nước. Với 90 triệu dân, Việt Nam là một thị trường lớn, đa dạng, cần phải có biện pháp để kích thích nhu cầu trong nước, đồng thời tìm kiếm nhu cầu của thị trường bên ngoài để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất.

Sau cùng, ông cho rằng những giải pháp được đề ra trong hai nghị quyết là “những giải pháp đồng bộ, với mục tiêu hàng đầu vẫn là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh”.

Tuy nhiên, “trong quá trình thực hiện, chúng ta sẽ bổ sung, chỉnh sửa, nhưng rõ ràng là, cần có những biện pháp mạnh tay như thế thì nền kinh tế mới thoát khỏi khó khăn và thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà Quốc hội đã quyết nghị”.