15:29 24/08/2021

Bộ Y tế nghiêm cấm thu tiền để tiêm chủng vaccine phòng Covid-19

Đào Hải -

Thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine Covid-19 khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vaccine đúng đối tượng, miễn phí cho đối tượng tiêm chủng. Nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 24/8, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Công điện nêu rõ, ngày 31/7, Bộ Y tế có Công điện số 1131/CĐ-BYT về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 hoàn toàn miễn phí. Không thu tiền, không nhận “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, qua phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, tại một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine. Việc làm này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế.

Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine Covid-19 khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vaccine đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng. Nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thức nào).

Đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về tiêm chủng vaccine Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ.