21:27 25/07/2021

Các địa phương triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19

Hồng Vinh

Ngày 24/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2790/BTTTT-THH về việc triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc...

Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia.
Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Bộ Y tế về triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa gửi công văn đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm và chỉ đạo địa phương thực hiện triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19.

 
"Tổ Công nghệ cũng là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai giải pháp công nghệ phòng chống Covid-19".
Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, thành lập Tổ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Tổ Công nghệ) là bộ phận giúp việc trực tiếp cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 địa phương. Thành viên của Tổ bao gồm: lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương và các đơn vị liên quan khác.

Ngoài ra, Tổ Công nghệ có nhiệm vụ tham mưu, triển khai, áp dụng các giải pháp công nghệ để chống dịch trên địa bàn. Tổ Công nghệ cũng là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia (gọi tắt là Trung tâm công nghệ Covid-19) và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai giải pháp công nghệ phòng chống Covid-19.

Đặc biệt, cần triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc do Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia phát triển, cụ thể bao gồm 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung.

Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode: Tổ chức triển khai áp dụng việc đăng ký, quét mã QR tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn để bảo đảm kiểm soát người ra vào địa điểm, phục vụ truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến: Trung tâm công nghệ Covid-19 triển khai giải pháp để thực hiện việc trả kết quả xét nghiệm qua các phương tiện CNTT, hạn chế đến mức tối đa việc người dân quay lại cơ sở y tế để nhận kết quả xét nghiệm.

Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19: Chỉ đạo việc ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 trong quá trình xây dựng, thực hiện Kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức khi đăng ký và thực hiện tiêm; Chỉ đạo Tổ công nghệ của địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ Covid-19 để tổ chức tập huấn, đào tạo và hướng dẫn triển khai kế hoạch tiêm sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Được biết, dữ liệu từ các nền tảng sẽ được Bộ Y tế chủ trì, cung cấp quyền khai thác cho các đơn vị y tế ngành, y tế địa phương và các đơn vị liên quan sử dụng theo quy định của Bộ Y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Tin học hóa (đơn vị thường trực của Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 Quốc gia) là đơn vị đầu mối phối hợp hướng dẫn triển khai các nền tảng công nghệ phòng chống Covid-19 tại các địa phương.

 

Đầu mối liên hệ của Cục Tin học hóa: Ông Nguyễn Thành Nam, thư điện tử: ntnam@mic.gov.vn, điện thoại: 0912549919.

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn triển khai các nền tảng tại https://covid19.tech.gov.vn