22:44 02/06/2022

Cẩn thận tác dụng ngược khi kéo dài Nghị quyết 42

Ngọc Hân -

Theo các đại biểu Quốc hội, việc xử lý nợ xấu không thể trông chờ mãi vào các biện pháp bao cấp của Nhà nước như trong thời gian qua...

Đại biểu Nguyễn Công Long (Đồng Nai)
Đại biểu Nguyễn Công Long (Đồng Nai)

Phát biểu tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, tham gia ý kiến về việc kéo dài Nghị quyết số 42/2017/QH14, đại biểu Nguyễn Công Long (Đồng Nai) đề nghị Chính phủ và đặc biệt là Ngân hàng nhà nước cần đánh giá thật kỹ tất cả những tác động, cả thuận lẫn nghịch của cơ chế này.

Theo đại biểu Long, bất kỳ một phương thuốc nào dù có công dụng đến mấy cũng luôn luôn để lại tác dụng phụ. Cơ chế xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 là một phương thuốc rất hiệu quả, nhưng một phương thuốc có tính chất đặc hiệu như vậy mà kéo dài, thì cần đánh giá các hệ lụy của nó.

Mặc dù cho rằng trong bất kỳ một nền kinh tế nào, khi có nợ tăng cao đe dọa đến nền kinh tế và gây bất ổn thì Nhà nước đều phải can thiệp, tuy nhiên ông Long nhấn mạnh quá trình này luôn luôn gắn liền với việc cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và đây là một cuộc thanh lọc rất gắt gao, các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại phục hồi được, có hiệu quả thì tồn tại, còn không có sẽ bị thải loại.

"Chúng ta đang áp dụng những cơ chế rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là quá trình xử lý nợ xấu thì huy động rất lớn bộ máy công quyền, từ công an, tòa án, thi hành án, hệ thống chính quyền các cấp đều phải tham gia và sự phục vụ của hệ thống công quyền này có tính chất vô điều kiện. Khi xử lý thu hồi nợ thì các tổ chức tín dụng đều yêu cầu rằng khách hàng không nợ thuế, phải nộp lệ phí tòa án, các phí khác... Phải chăng cơ chế này chúng ta đang tạo ra một thứ bao cấp cho một hoạt động đối với thị trường tín dụng và đối với hệ thống tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại", ông Long đặt vấn đề.

Do đó, ông Long nhìn nhận, nếu các cơ chế này kéo dài sẽ tạo ra sự ỷ lại cũng như tạo ra một tâm lý cho các ngân hàng thương mại là kinh doanh có lãi, có hiệu quả thì hưởng, còn lỗ, nợ thì đã có Nhà nước lo.

"Phương thức để xử lý nợ xấu phải tạo ra là yếu tố tự thân cho tất cả các tổ chức tín dụng, qua đó phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không thể trông chờ mãi và biện pháp bao cấp của Nhà nước như trong thời gian qua", ông Long nói.

Chung quan điểm, đại biểu Bùi Mạnh Khoa (Thanh Hóa) đề nghị nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng, đặc biệt trong công tác thẩm định giá trị tài sản bảo đảm, công tác quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng trong quá trình cho vay.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tài sản để hạn chế tình trạng tiêu cực trong thẩm định tài sản cho vay, hạn chế sự gia tăng các khoản nợ xấu.

Đại biểu Lê Đào An Xuân (Phú Yên) đề nghị cần xem xét, bổ sung đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trong đó có việc xử lý các khoản nợ xấu mới phát sinh từ sau thời hiệu của Nghị quyết số 42.

Thêm vào đó, bổ sung các quy định về xử lý đối với các khoản nợ xấu không còn tài sản đảm bảo. Theo đại biểu tỉnh Phú Yên, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, hiện nay có gần 40% là nợ xấu không còn tài sản đảm bảo để xử lý do doanh nghiệp phá sản… Do đó, cần có giải pháp để xử lý, đặc biệt là các loại nợ xấu mang tính đặc thù.