19:56 16/06/2021

Cần Thơ đôn đốc các dự án chậm tiến độ

Thanh Xuân -

Trường hợp đánh giá chậm tiến độ theo kế hoạch thì tổ chức làm việc tăng ca hoặc có biện pháp chế tài, xử lý đối với nhà thầu chậm tiến độ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Công văn số 2139/UBND-XDĐT về việc phân bổ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ dự án/chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch và cam kết đã đề ra.

Trường hợp đánh giá chậm tiến độ theo kế hoạch thì tổ chức làm việc tăng ca hoặc có biện pháp chế tài, xử lý đối với nhà thầu chậm tiến độ, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2021 (bao gồm nguồn vốn ODA).

Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án cũng phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải ngân không đạt yêu cầu; Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận, huyện (địa phương còn đang vướng mặt bằng), có biện pháp phù hợp và kế hoạch thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và kết quả giải ngân.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, thì báo cáo đề xuất gửi Tổ giám sát (Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, giải quyết kịp thời hoặc tổng hợp đề xuất giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và các đơn vị có liên quan rà soát việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2021 và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản báo cáo, kiến nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất về cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý còn chồng chéo.

Ngoài ra, cần theo dõi chặt tiến độ thực hiện các dự án và số liệu giải ngân, tổng hợp số liệu, tham mưu, đề xuất việc điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, trình UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc theo thẩm quyền.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ước 6 tháng đầu năm 2021, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công thực hiện 1.802 tỷ đồng/tổng số 7.508 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 24% kế hoạch phân bổ (ngân sách địa phương giải ngân 1.196 tỷ đồng/5.982 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch).

Mặc dù thành phố đã có những chỉ đạo cụ thể yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên kiểm tra chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp.

Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn chậm, năng lực nhà thầu hạn chế, giá cát và giá thép xây dựng tăng mạnh, các dự án đầu tư đã và đang triển khai khi thực hiện bị ảnh hưởng, các nhà thầu thi công cầm chừng, chờ giá cát và giá thép giảm xuống.