18:52 10/05/2017

Cần Thơ xin Thủ tướng xóa 259 tỷ lãi vay cho Nông trường Sông Hậu

Bạch Dương

Khả năng chuyển Nông trường Sông Hậu thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được đặt ra

Trên cơ sở những đề xuất của UBND thành phố Cần Thơ, Văn phòng Chính phủ
 đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Viettinbank, Agribank, đề 
nghị các cơ quan này có ý kiến về những kiến nghị của Cần Thơ trước 
15/5/2017.
Trên cơ sở những đề xuất của UBND thành phố Cần Thơ, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Viettinbank, Agribank, đề nghị các cơ quan này có ý kiến về những kiến nghị của Cần Thơ trước 15/5/2017.
UBND thành phố Cần Thơ mới đây đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng về việc xử lý những tồn tại về tài chính, để chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trong văn bản của UBND thành phố Cần Thơ, có nội dung kiến nghị chấp thuận khoanh nợ gốc và xoá nợ lãi vay đến thời điểm khoanh nợ gốc của Nông trường Sông Hậu tại Agribank chi nhánh Cần Thơ và Vietinbank chi nhánh Cần Thơ, với tổng số tiền gần 410 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 150 tỷ đồng và nợ lãi hơn 259 tỷ đồng.

Cụ thể, thành phố kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) xoá nợ lãi vay là 163 tỷ đồng, khoanh nợ gốc 96,8 tỷ.

Đối với Ngân hàng Công Thương (Viettinbank), thành phố kiến nghị cho khoanh nợ gốc 53 tỷ, xoá nợ lãi vay là 96,4 tỷ đồng.

Phương án trả nợ cũng được đề cập trong văn bản, theo đó, nguồn trả nợ dự kiến của Nông trường Sông Hậu sẽ trích từ 80-85% lợi nhuận sau thuế của các năm 2017-2020 và nguồn khấu hao khoản 3,3 tỷ đồng/năm. Từ năm 2021 trở đi, khi hoạt động dần ổn định, Nông trường Sông Hậu sẽ trích 90-95% lợi nhuận sau thuế để trả nợ theo kế hoạch.

UBND thành phố Cần Thơ cũng kiến nghị, vốn điều lệ của Nông trường Sông Hậu sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là 126 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu sau khi được xem xét phê duyệt theo phương án tái cơ cấu được khôi phục là gần 40 tỷ đồng, cấp bổ sung vốn điều lệ là hơn 86 tỷ đồng - trong đó Bộ Tài chính xem xét cấp 40 tỷ đồng và ngân sách thành phố cấp số tiền còn lại.

"Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét xóa lịch sử nợ xấu trên hệ thống CIC, tạo điều kiện giúp công ty có thể giao dịch với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao”, văn bản nêu.

UBND thành phố Cần Thơ cũng cho biết đã xây dựng và phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển Nông trường Sông Hậu để trình lên các bộ, ngành Trung ương.

Trên cơ sở những đề xuất của UBND thành phố Cần Thơ, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Viettinbank, Agribank, đề nghị các cơ quan này có ý kiến về những kiến nghị của Cần Thơ trước 15/5/2017.

Trên cơ sở những ý kiến tham mưu của bộ ngành, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Thủ tướng xem xét.