14:21 11/09/2019

Cặp đôi cổ phiếu HAG và HNG vẫn chưa thoát khỏi diện cảnh báo

Hà Anh

HOSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của HAG và HNG

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAG tại ngày 30/06/2019 là -728,17 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAG tại ngày 30/06/2019 là -728,17 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với 2 cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể: HOSE cho biết đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của HAG và HNG.

Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAG 6 tháng đầu năm 2019 là -516,52 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -728,17 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo tài chính còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Đối với cổ phiếu HNG, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -743,90 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là -640,53 tỷ đồng. Đồng thời, công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại 30/06/2019 là số âm, đồng thời Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với HAG và HNG, đồng thời xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với 2 mã này sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 10/9, HAG tăng 0,21% lên 4.780 đồng/cổ phiếu; còn giá HNG giảm 0,58% xuống 17.200 đồng/cổ phiếu khi kết phiên 10/9 và tính chung từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã tăng 8,81% từ mức giá 15.800 đồng/cổ phiếu.