11:11 21/10/2015

Chinhphu.vn đã lên Facebook

Thủy Diệu

Cổng thông tin điện tử Chính phủ xác nhận mở trang thông tin trên mạng xã hội Facebook

Thông tin đưa lên trang này chủ yếu là các thông cáo báo chí, các thông tin chỉ đạo của Thủ tướng, các phó thủ tướng, và một số hoạt động của Chính phủ. <br>
Thông tin đưa lên trang này chủ yếu là các thông cáo báo chí, các thông tin chỉ đạo của Thủ tướng, các phó thủ tướng, và một số hoạt động của Chính phủ. <br>
Tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn), ông Vi Quang Đạo vừa xác nhận với báo giới, từ tháng 10/2015, đơn vị này đã thử nghiệm đưa lên mạng xã hội Facebook một trang thông tin có tên “Thông tin Chính phủ”.

Cụ thể, thông tin đưa lên trang này chủ yếu là các thông cáo báo chí, các thông tin chỉ đạo của Thủ tướng, các phó thủ tướng, và một số hoạt động của Chính phủ.

Ông Đạo cho biết, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã thường xuyên có ý kiến yêu cầu phải phủ sóng thông tin Chính phủ rộng rãi hơn. Vì thế, Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ đưa toàn văn các văn bản này lên Facebook để bất cứ ai cũng có thể theo dõi, qua đó thông tin rộng rãi hơn tới cộng đồng Facebook và trên Internet.

Cũng theo ông Đạo, hiện Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã làm việc với đại diện Facebook tại Việt Nam để tìm hiểu các ứng dụng trên mạng xã hội này. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ lập dự án, hợp tác chính thức với Facebook để khai thác các ứng dụng cho mục đích truyền thông.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, diễn ra vào tháng 1/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hiện nay hơn 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội, đó là nhu cầu thiết yếu và không thể ngăn cấm việc đưa tin lên mạng xã hội.

Vì thế, theo người đứng đầu Chính phủ, điều quan quan trọng nhất là đưa thông tin đúng, chính xác, kịp thời từ đó tạo niềm tin, định hướng cho tốt dư luận trên mạng xã hội.