21:39 15/06/2022

Cho Chủ tịch vay tiền, C69 bị phạt tiền

Hà Anh -

Công ty phát sinh 01 giao dịch cho vay đối với cổ đông của Công ty là ông Lê Minh Tân số tiền 12 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu C69 thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu C69 thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX).

Theo đó, C69 bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán năm 2020, Công ty phát sinh 01 giao dịch cho vay đối với cổ đông của Công ty là ông Lê Minh Tân số tiền 12 tỷ đồng (theo Hợp đồng vay tiền ngày 06/12/2019, Phiếu chi ngày 06/12/2019 và 31/12/2019 của Công ty).

Được biết, ông Lê Minh Tân là Chủ tịch HĐQT công ty, được tái bổ nhiệm ngày 7/5/2019. Theo BCTC năm 2020 của công ty đây là khoản công ty cho các cá nhân vay với thời hạn 6 tháng, lãi suất 8%/năm.

BCTC kiểm toán năm 2020 của C69.
BCTC kiểm toán năm 2020 của C69.

Kết thúc năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu đạt 327,36 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 12,7 tỷ đồng tăng mạnh so với 4,9 tỷ đồng năm 2019, tương ứng tăng hơn 150% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng mạnh là nhờ đóng góp từ kinh doanh bất động sản. Cụ thể: doanh thu bán đất nền dự án Khu nhà ở Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh và hoạt động xuất khẩu sảm phẩm đá vôi. Đồng thời, công ty tối ưu được bộ máy quản lý, kiểm soát chặt chi phí bán hàng, cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp.