10:51 21/01/2022

Cho vay mua chứng khoán đổ xô kỷ lục cũ với dư nợ gần 200.000 tỷ đồng

Kiều Linh -

Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại các công ty chứng khoán tiếp tục lập kỷ lục cho vay chứng khoán với gần 200.000 tỷ đồng...

Đồ hoạ: K.Linh.
Đồ hoạ: K.Linh.

Các công ty chứng khoán đã tăng cường huy động vốn để tăng nguồn cho vay margin. Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại các công ty chứng khoán tiếp tục lập kỷ lục cho vay chứng khoán với gần 200.000 tỷ đồng...

Dư nợ cho vay tăng là 39.053 tỷ đồng tăng 25% so với quý cuối quý III/2021 và hơn gấp đôi so với cuối năm 2020. Dư nợ tăng thêm cho riêng quý IV/2021 cũng là mức kỷ lục, lần đầu tiên vượt trên 30.000 tỷ đồng trong một quý vượt xa với mức 14.574 tỷ đồng của quý trước. Tổng lượng cho vay của 10 đơn vị dẫn đầu chiếm khoảng 65% toàn nhóm công ty chứng khoán.

Dòng tiền cuồn cuộn đổ vào thị trường trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp khó do Covid-19, nhiều công ty chứng khoán lớn có tỷ lệ dư nợ margin/vốn chủ sở hữu gần chạm đến mức tối đa theo luật định (2,0x) trong như MBS, HCM, SSI, VND đã phát hành tăng vốn để tăng dư địa cho vay margin. 

Nhóm dịch vụ tài chính trong đó bao gồm chứng khoán cũng đã trở thành nhóm lớn thứ 2 thị trường về lượng cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2021.

Cho vay mua chứng khoán đổ xô kỷ lục cũ với dư nợ gần 200.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Tuy nhiên, trước việc thanh khoản tiếp tục đi lên khiến nhiều công ty gấp rút lên phương án tăng vốn mới dù đợt tăng vốn trước đó vừa hoàn thành. SSI, Mirae Asset, VND là các công ty chứng có kế hoạch tăng vốn mạnh trong thời gian tới. 

Theo đó, Chứng khoán SSI đã có Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. SSI sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương đương số cổ phiếu dự kiến chào bán gần 497,4 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán tăng lên 14.921 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán VnDirect cũng sẽ phát hành tổng cộng 782,9 triệu cổ phiếu thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau phát hành, doanh nghiệp dự kiến tăng vốn từ 4.349 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng.

"Với kế hoạch tăng vốn của các công ty chứng khoán, chúng tôi kỳ vọng dư nợ cho vay ký quỹ sẽ tăng trong năm tới, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ thúc đẩy thị trường tiến xa hơn", Chứng khoán VDSC nhấn mạnh.

Cho vay mua chứng khoán đổ xô kỷ lục cũ với dư nợ gần 200.000 tỷ đồng - Ảnh 2

Trước đó, hàng loạt công ty chứng khoán đã báo cáo tài chính quý 4 với kết quả kinh doanh tăng trưởng kỷ lục cũng nhờ hoạt động cho vay margin.

Tại Agriseco, doanh thu hoạt động quý 4 năm nay AGR ghi nhận 123,9 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong đó, lãi từ hoạt động tự doanh ghi nhận 15,8 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần, lãi cho vay margin ghi nhận 41,8 tỷ đồng tăng mạnh so với con số của năm ngoái là 16,5 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 35,4 tỷ đồng tăng gấp 3,5 lần. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động, Agriseco ghi nhận lãi sau thuế gần 79 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế cả năm 2021, Agriseco ghi nhận doanh thu đạt 394 tỷ đồng tăng 75% và lợi nhuận sau thuế 395 tỷ đồng, tăng 4 lần so với năm 2020.

Tại Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam, quý 4 năm nay, KBSV ghi nhận lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng tăng 24,09% so với cùng kỳ năm 2020. Theo lý giải của ban lãnh đạo, nguyên nhân do quý 4 năm nay các hoạt động của công ty ổn định, thị trường chứng khoán quý 4 thăng hoa số lượng tài khoản tăng nhiều, đặc biệt trong quý 4/2021 công ty đã hoàn tất tăng vốn điều lệ. Doanh thu hoạt động môi giới tăng mạnh từ 63 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng, lãi từ cho vay margin ghi nhận tăng từ 66,4 tỷ đồng lên 105,9 tỷ đồng nhờ đó công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tích cực.

Luỹ kế cả năm 2021, KBSV ghi nhận doanh thu đạt 936 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2020.

"Ông lớn" Chứng khoán SSI cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 4/2021 đạt lần lượt 2.681,5 tỷ đồng và 1.264,3 tỷ đồng. Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 7.772,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.326,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 71,7% và 112,6% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 ước đạt 3.350 tỷ đồng – đây là mức lợi nhuận kỉ lục SSI ghi nhận sau 21 năm hoạt động, vượt 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong cơ cấu doanh thu của SSI, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 1.362,9 tỷ đồng trong quý 4, tăng trưởng 1,82 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tính riêng trong quý 4, số lượng tài khoản mở mới tại SSI răng 53% so với quý trước và tăng 379% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ ký quỹ cuối quý 4 tiếp tục tăng mạnh lên mức 22.700 tỷ đồng, tăng 4.600 tỷ đồng so với quý 3 và dẫn đầu toàn thị trường. Doanh thu từ dịch vụ cho vay và phải thu đạt 555,6 tỷ, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020.