13:29 30/03/2021

Chuyển đổi số, Việt Nam cần không chậm hơn thế giới về hành động

Thủy Diệu

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh tại buổi họp báo phát động Chương trình bình chọn, trao tặng giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards"

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi họp báo phát động giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi họp báo phát động giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021.

Quan điểm được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh tại buổi họp báo phát động Chương trình bình chọn, trao tặng giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards" năm 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức, sáng 30/3 tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Dũng, ở cấp cao nhất, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ đạo phát triển nhanh và bền vững dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia. Trong tiến trình này, Việt Nam đã không chậm hơn thế giới về mặt nhận thức. Vì thế, tiếp theo, Việt Nam cần không chậm hơn thế giới về mặt hành động.

"Năm 2021, chúng ta cần hành động. Bộ Thông tin và Truyền thông xác định năm 2021 là năm đi tìm và bắt tay vào giải quyết các thách thức của Việt Nam bằng công nghệ số", Thứ trưởng Dũng cho hay.

Chia sẻ thêm, ông Dũng cũng cho biết, chuyển đổi số là dùng công nghệ số để thay đổi cách thức sống, cách thức làm việc, thay đổi mô hình kinh doanh, cung cấp dịch vụ mới, giải quyết các bài toán mà trước đây chưa có có hội giải quyết. Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ số mà còn là thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen, dám chấp nhận cái mới.

Theo Thứ trưởng Dũng, chuyển đổi số là làm nhanh, có kết quả nhanh, làm tổng thể, làm toàn diện. Chuyển đổi số cũng là làm bền vững, là một quá trình dài. Chuyển đổi số là công cuộc mang tính toàn, dân, toàn diện. Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và xã hội hãy cùng bắt tay vào hành động.

Về giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards" năm 2021 - là giải thưởng tôn vinh thành tựu chuyển đổi số xuất sắc, đặc biệt là sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam của cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam sẽ trao theo 4 hạng mục gồm: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Theo ban tổ chức, trong 3 năm tổ chức trước đó, giải thưởng Chuyển đổi số tiếp cận được hơn 10.000 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước; thu hút gần 800 hồ sơ tham dự; vinh danh 200 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và tổ chức chuyển đổi số xuất sắc.