18:25 08/07/2021

Cổ đông lớn lại đòi miễn nhiệm hàng loạt thành viên Hội đồng quản trị Eximbank

Thuỷ Tiên

Nhóm cổ đông nắm giữ 10,36% vốn điều lệ lại đòi miễn nhiệm 5 thành viên hội đồng quản trị ngay trước ngày dự kiến đại hội 30/7 tới...

Hai năm liên tiếp, ở Eximbank, cứ sắp đại hội, lại có một nhóm cổ đông đòi miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị
Hai năm liên tiếp, ở Eximbank, cứ sắp đại hội, lại có một nhóm cổ đông đòi miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã CK: EIB-HOSE) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường dự kiến được tổ chức vào ngày 30/7 tới.

Một trong số những nội dung nổi bật là trình bày kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông về việc xem xét, quyết định miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) và ý kiến của Hội đồng quản trị Eximbank.

 
Nhóm cổ đông nắm giữ 10,36% vốn cổ phần (Công ty Cổ phần Rồng Ngọc, Công ty Cổ Phần đầu tư và dịch vụ Helios, Công ty Cổ phần Thắng Phương, cổ đông Thái Thị Mỹ Sang, cổ đông Lưu Như Trân), đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng.

Cụ thể, nhóm cổ đông nắm giữ 10,36% vốn cổ phần (Công ty Cổ phần Rồng Ngọc, Công ty Cổ Phần đầu tư và dịch vụ Helios, Công ty Cổ phần Thắng Phương, cổ đông Thái Thị Mỹ Sang, cổ đông Lưu Như Trân), đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng.

Theo đại diện Eximbank, việc nhóm cổ đông yêu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và đề xuất bỏ phiếu miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong khi chưa thể tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 do các cuộc họp Đại hội cổ đông tổ chức liên tiếp gần đây không thành công là không hợp lý.

Bởi lẽ, theo quy định pháp luật, Eximbank phải luôn đảm bảo đủ số lượng tối thiểu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhằm thực hiện vai trò quản trị, điều hành vào mọi thời điểm.

Cùng đó, để ổn định tình hình hoạt động của ngân hàng, Eximbank mong muốn các cổ đông có được sự đồng thuận, thống nhất và có tiếng nói chung để có thể tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông và bầu được Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới trong thời gian sớm.

Trước đó, kiến nghị miễn nhiệm của nhóm cổ đông trên đã được đưa ra từ tháng 4, ngay trước thềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 3.

Vào thời điểm đó, Eximbank còn nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông khác gồm ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Trần Công Cận, Lafelle Limited và Education Management Holdings Limited (sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề nghị miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Tuy nhiên, kiến nghị của nhóm cổ đông này không được đề cập trong tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tới đây. Như vậy, gần như thành thông lệ, cứ gần đến ngày Đại hội đồng cổ đông, lại xuất hiện 1 nhóm cổ đông đòi miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. 

Một điểm đáng chú ý khác là vào ngày 29/7 tới, Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần hai. Theo điều lệ hiện tại của Eximbank, Đại hội đồng cổ đông lần hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.