14:08 26/04/2021

Cổ đông Eximbank đòi miễn nhiệm hàng loạt thành viên Hội đồng quản trị

Đào Vũ -

Hội đồng quản trị Eximbank gồm 9 thành viên nhưng 2 nhóm cổ đông đã đề xuất miễn nhiệm hết 8 thành viên trong này

Sáng nay (26/4), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3 do 2 cuộc họp trước đó đều bất thành vì không đủ tỷ lệ tham dự.

Tại lần tổ chức này, dù chỉ có 92 cổ đông tham dự nhưng tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank lên đến 94,5%.

Tuy nhiên, khi đến phần biểu quyết thông qua quy chế tiến hành họp thì lại chỉ có 44,92%, tương ứng 521 triệu cổ phiếu biểu quyết đồng ý, tức có tới 54,69% không đồng ý. Vì vậy, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố không thông qua quy chế, đại hội không thể tiến hành.

Được biết, trước phiên họp hôm nay, hai nhóm cổ đông lớn đã gửi đề xuất bổ sung vào chương trình họp việc miễn nhiệm gần hết Hội đồng quản trị hiện tại của Eximbank.

Cụ thể, bà Kiều Vũ Thụy Uyên, đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông gồm Công ty Cổ phần Rồng Ngọc, Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Helios, Công ty CP Thắng Phương, Thái Thị Mỹ Sang, Lưu Như Trân. Nhóm cổ đông này sở hữu 10,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Eximbank đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) gồm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng.

Ngoài ra, nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Trần Công Cận, Lafelle Limited, Education Management Holdings Limited cũng đưa kiến nghị. Nhóm cổ đông này sở hữu 11,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề nghị Eximbank miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) gồm ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai, bà Lương Thị Cẩm Tú.

Hiện Hội đồng quản trị Eximbank gồm 9 thành viên và 2 nhóm cổ đông đã đề xuất miễn nhiệm hết 8 thành viên trong này, chỉ riêng ông Nguyễn Quang Thông không bị đề nghị miễn nhiệm.

Được biết, ngày mai (27/4), ngân hàng này sẽ tổ chức phiên họp thường niên năm 2021.

Trong tài liệu gửi đến cổ đông, năm 2021, Eximbank đặt mục tiêu 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10%, dư nợ cấp tín dụng tăng 15% so với năm 2020 (Ngân hàng sẽ điều chỉnh trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có thông báo mức tăng trưởng tín dụng khác trong năm 2021). Thu nhập từ lãi trên tổng tài sản có sinh lời dự kiến được cải thiện thêm 10-20 điểm cơ bản trong năm 2021. Thu nhập ngoài lãi (gồm thu nhập thuần từ dịch vụ, thu nhập thuần kinh doanh ngoại hối) đặt mục tiêu tăng 15% so với năm 2020.

Đồng thời, nhà băng này cũng đã có kế hoạch tăng cường công tác xử lý nợ và trích thêm dự phòng để tất toán hết nợ VAMC ngay trong quý 1/2021. Tác động của những hành động quyết liệt này một mặt có thể làm cho kết quả kinh doanh của quý 1 không cao nhưng kỳ vọng, nhưng khi đã xử lý dứt điểm nợ VAMC thì gánh nặng dự phòng phải trích hàng năm trước đây sẽ không còn, và như thế mục tiêu 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021 có thể đạt được. Trong các năm tiếp theo, lợi nhuận hứa hẹn tiếp tục cải thiện mạnh mẽ.