07:12 10/12/2020

Cổ đông ngoại muốn thâu tóm 100% Công ty Dược Pymepharco

Hà Anh

PME thông báo đã hoàn tất họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Stada Service Holding B.V và người có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai

Tính tới cuối quý 3/2020, công ty có tổng tài sản gần 2.485 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm (2.302 tỷ đồng).
Tính tới cuối quý 3/2020, công ty có tổng tài sản gần 2.485 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm (2.302 tỷ đồng).

Stada Service Holding B.V, thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Pymepharco (mã PME-HOSE).

Theo đó, Stada Service Holding B.V, là công ty con của Tập đoàn dược phẩm Stada Arzneimittel AG (Đức) đăng ký mua 4.500.697 cổ phiếu PME. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu mà Stada Service Holding B.V sẽ nắm giữ tăng từ 52.499.680 cổ phiếu, chiếm 69,99% lên 57.000.377 cổ phiếu, chiếm 75,99% vốn tại PME.

Mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu, thời gian giao dịch từ ngày 11/12 đến 31/12/2020 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

Đồng thời, PME thông báo đã hoàn tất họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn Stada Service Holding B.V và người có liên quan nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% vốn điều lệ của công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Kể từ ngày Nghị quyết thông qua, Stada và người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong 1 lần hoặc nhiều lần. Dự kiến việc tăng sở hữu của Stada sẽ hoàn tất vào năm 2020-2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũ cũng chính thức bãi nhiệm. Cụ thể: ông Trương Viết Vũ và ông Nguyễn Miên Tuấn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ giảm từ 11 người giảm xuống còn 9 người.

Trước thông tin trên, một loạt lãnh đạo PME đăng ký bán cổ phiếu. Cụ thể: ông Nguyễn Minh Hiếu - thành viên Ban kiểm soát, đăng ký bán hết 7.883 cổ phiếu, chiếm 0,01%, ông Đặng Văn Nhàng - Kế toán trưởng đăng ký bán hết 24.535 cổ phiếu, chiếm 0,03%; dự kiến từ ngày 10/12 đến ngày 8/1/2021;

Cũng thời gian trên, vợ ông Nhàng - Kế toán trưởng là bà Trương Thị Bé Linh cũng đăng ký bán hết 2.401 cổ phiếu; em gái ông Hiếu - thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán hết 11.491 cổ phiếu.

Bà Huỳnh Thị Khiết, chị bà Huỳnh Thị Lam Phương - thành viên Ban Kiểm soát đăng ký bán hết 104.553 cổ phiếu, chiếm 0,14%, dự kiến từ ngày 11/12 đến ngày 11/1/2021.

Về kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của PME đạt 1.307 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 218 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tính tới cuối quý 3/2020, công ty có tổng tài sản gần 2.485 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm (2.302 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 321 tỷ hồi đầu năm xuống còn hơn 218 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 3/2020, Stada Service Holding B.V nắm giữ 62%, ông Trương Viết Vũ nắm giữ 10% và các cổ đông khác là 28% vốn tại PME.

Tiền thân là Công ty Dược và Vật tư y tế Phú Yên, được thành lập vào ngày 23/7/1989. Năm 2016, công ty chuyển sang công ty cổ phần và đến năm 2017, cổ phiếu của công ty niêm yết trên HOSE với hoạt động chính của công ty là sản xuất và mua bán các sản phẩm dược và các sản phẩm liên quan đến dược.