15:38 29/09/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 23-27/9: FTM đã thoát đáy?

Thủy Tiên

Phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường chứng kiến cuộc giải cứu gần 4,8 triệu cổ phiếu FTM chỉ trong vài phút, khiến mã này tăng kịch biên độ. Tuy nhiên, với 4 phiên giảm sàn trước đó, FTM vẫn là mã giảm mạnh nhất tuần trên sàn HOSE

Diễn biến vnindex tuần 23 tháng 9 đến 27 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 23 tháng9 đến 27 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 23 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 23 tháng 9

Diễn biến hnxindex tuần 23 tháng 9 đến 27 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 23 tháng 9 đến 27 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 23 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 23 tháng 9

Diễn biến upcomindex tuần 23 tháng 9 đến 27 tháng 9

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 23 tháng 9 đến 29 tháng 9

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 23 tháng 9

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 23 tháng 9