15:35 10/05/2021

Cổ phiếu TS4 bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ 14/5

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/05/2021...

Sơ đồ giá cổ phiếu TS4 từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu TS4 từ đầu năm đến nay.

Theo HOSE, là do công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo trước đó, căn cứ quy định tại Điểm 1.1 Điều 24 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Theo ddos, cổ phiếu này sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch. Cụ thể, cổ phiếu TS4 chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận, kể từ ngày 14/5 tới.

Được biết, HOSE đã có công văn nhắc nhở công ty chậm nộp BCTC quý 1/2021 và 3 lần nhắc nhở công ty chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất TS4 công bố, doanh thu quý 1/2021 tăng hơn 38 tỷ đồng so với cùng kỳ đạt 67,3 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 1,4 tỷ đồng - giảm so với số lỗ gần 3,5 tỷ đồng hồi cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 lỗ gần 1,4 tỷ đồng- cùng kỳ lỗ 2,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ 95,5 tỷ đồng.

Mới đây, ông Phan Thanh Tâm, Tổng giám đốc TS4 đăng ký mua 100.000 cổ phiếu TS4, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Nếu thành công, ông Tâm sẽ nắm giữ 100.500 cổ phiếu, chiếm 0,63% vốn tại TS4.