15:47 22/03/2022

Cốc Cốc thay Tổng giám đốc

M.Chung

Cốc Cốc - trình duyệt và công cụ tìm kiếm Make in Việt Nam với hơn 25 triệu người dùng vừa chính thức công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Anh, Phó tổng giám đốc đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Cốc Cốc bắt đầu từ ngày 15/3/2022…

Tân Tổng giám đốc Cốc Cốc Nguyễn Vũ Anh.
Tân Tổng giám đốc Cốc Cốc Nguyễn Vũ Anh.

Cựu Tổng giám đốc Cốc Cốc, ông Jean-Paul Schmetz, đại diện quỹ Hubert Burda Media, vẫn sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Cốc Cốc.

Tân Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Anh sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, hoạch định chiến lược phát triển cho tất cả các hoạt động kinh doanh của Cốc Cốc, đồng thời, tiếp tục phát triển các sản phẩm, tính năng để phục vụ cho lợi ích của người Việt.

Cốc Cốc cho biết, với những thay đổi từ đội ngũ lãnh đạo, công cụ trình duyệt và tìm kiếm Make in Việt Nam này kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho kế hoạch chuyển đổi số quốc gia.

Trước khi gia nhập Cốc Cốc vào tháng 4/2019, ông Nguyễn Vũ Anh đã có thời gian 21 năm đảm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí chủ chốt trong ngành ngân hàng, công nghệ. Trong đó, ông có kinh nghiệm dày dặn về hoạch định chiến lược và phát triển doanh nghiệp với các vị trí cụ thể như: Giám đốc điều hành, Giám đốc chiến lược và Quản lý cấp cao…

Các vị trí này thuộc cả công ty mới thành lập đến các doanh nghiệp lớn; cả trong và ngoài nước; trên cả thị trường đã phát triển và đang phát triển như: Việt Nam (Techcombank, GlobeOne, Oriente), Pháp (Natixis, Officience, CGI), …

Dựa trên những nền tảng sẵn có, trong thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc chiến lược và Phó tổng giám đốc tại Cốc Cốc, ông Nguyễn Vũ Anh đã vạch ra nhiều chiến lược phát triển phù hợp cho cả mảng kinh doanh và sản phẩm. Điều này đã giúp tối ưu vận hành, dẫn dắt toàn doanh nghiệp để vượt qua nhiều thử thách, đạt được kết quả khả quan về cả người dùng và doanh thu trong thời gian qua.