08:45 03/01/2012

Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank tăng vốn lên 500 tỷ đồng

Mai Anh

Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng từ ngày 28/12

Ngày 28/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định sửa đổi, bổ sung giấy pháp đối với việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng từ ngày 28/12.

Công ty cho thuê tài chính Vietcombank có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận và đăng ký điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước, thực hiện đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Được biết, Công ty cho thuê tài chính Vietcombank được thành lập từ năm 1998 với ngành nghề chính là cho thuê tài chính thông thường, mua và cho thuê lại, cho thuê hợp vốn....