15:32 05/01/2012

Công ty cho thuê tài chính VietinBank tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính VietinBank thay đổi mức vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2732/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Theo Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính VietinBank thay đổi mức vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Đồng thời, sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều 2 Quyết định số 53/1998/QĐ-NHNN5 ngày 26/01/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Công ty cho thuê tài chính VietinBank  và Khoản 4 Điều 1 Giấy phép số 04/GP-CTCTTC ngày 20/3/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty cho thuê tài chính VietinBank thành “vốn điều lệ 800.000.000.000 đồng".

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 53/1998/QĐ-NHNN5 và Giấy phép số 04/GP-CTCTTC nêu trên.

Công ty TNHH một thành viên cho thuê tài chính VietinBank có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận và đăng ký điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước, thực hiện đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước (cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Được biết, Công ty Cho thuê Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Leasing) được thành lập theo Quyết định số 53/1998/QĐ-NHNN5 ngày 26/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV. Vietinbank Leasing được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, cấp 100% vốn điều lệ và có quyền tự chủ về tài chính. Với mức vốn điều lệ hiện tại là 500 tỷ đồng, VietinBank Leasing thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính và các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

VietinBank Leasing có trụ sở chính tại số 16 - Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội và chi nhánh Tp.HCM tại số 153 - Hàm Nghi, quận 1, Tp.HCM.