10:56 05/01/2021

Công ty của ông Lê Phước Vũ mới bán được hơn 27 triệu cổ phiếu HSG

Hà Anh

Giá chưa đạt kỳ vọng, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen mới bán được 27.004.749 cổ phiếu HSG.

Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Cụ thể, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch HĐQT đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán hết 43.140.478 cổ phiếu, chiếm 9,7% nhằm giải quyết nhu cầu tài chính công ty. Thời gian giao dịch từ ngày 4/12 đến 2/1/2021.

Tuy nhiên, hết thời gian giao dịch, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen mới bán được 27.004.749 cổ phiếu HSG, thời gian giao dịch từ ngày 04/12/2020 đến ngày 02/01/2021. Nguyên nhân không bán hết như đã đăng ký do giá chưa đạt kỳ vọng, số lượng cổ phiếu đang nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 16.135.729 cổ phiếu, chiếm 3,63%.

Trước đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán hết 30 triệu cổ phiếu HSG như đã đăng ký, sau giao dịch số cổ phiếu mà công ty nắm giữ đã giảm xuống từ hơn 73,14 triệu cổ phiếu, chiếm 16,45% giảm còn hơn 43 triệu cổ phiếu, chiếm 9,7%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/11 đến 1/12/2020.

Được biết, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen là tổ chức liên quan tới ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT tại HSG hiện đang nắm giữ 74.342.561 cổ phiếu, chiếm 16,72% vốn tại HSG.

Mới đây, HSG đã mua lại 40.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân 10.000 đồng, nâng số cổ phiếu quỹ hiện có lên 327.100 cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính niên độ năm (từ ngày 01/10/2019 - 30/09/2020), Hoa Sen ghi nhận doanh thu giảm hơn 500 tỷ xuống 27.534 tỷ đồng và lợi nhuận tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ lên 1.151 tỷ đồng. HSG cho biết lợi nhuận tăng mạnh như vậy là do biên lợi nhuận tăng và chi phí tài chính giảm 148 tỷ do dư nợ vay ngân hàng giảm 1.506 tỷ đồng, từ mức 9.692 tỷ xuống 8.186 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hoàn thành 98,3% kế hoạch doanh thu và vượt 188% kế hoạch lợi nhuận niên độ 2019 - 2020. Sản lượng tiêu thụ cả năm ước đạt 1,66 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước và vượt 8% kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm cuối kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền Hoa Sen tăng mạnh từ 289 tỷ lên 575 tỷ đồng, nhưng đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 76,25 tỷ đồng xuống còn hơn 516 triệu đồng.

Các khoản phải thu tăng 685 tỷ lên 2.024 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng 980 tỷ lên 5.526 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do hàng mua đi đường tăng thêm 1.258 tỷ đồng lên 1.390 tỷ đồng.

Nợ phải trả của HSG giảm hơn 584 tỷ đồng, còn gần 11.173 tỷ - trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm hơn 680 tỷ xuống 6.023 tỷ đồng và giảm 823 tỷ đồng nợ vay dài hạn xuống 2.163 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.021 tỷ lên 1.952 tỷ đồng.

Hiện, giá cổ phiếu HSG đang được giao dịch ở ngưỡng 24.150 đồng/cổ phiếu.