15:29 02/11/2020

Quả ngọt sau 2 năm tái cơ cấu, HSG trở lại câu lạc bộ doanh nghiệp lãi nghìn tỷ

Hương Giang

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính (2019 - 2020 từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/9/2020)

Các nhà máy chủ lực đều nằm gần các cảng biển, hỗ trợ đắc lực trong việc xuất khẩu hàng hóa của HSG đến thị trường thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản lượng xuất khẩu trong niên độ tài chính 2019-2020 đạt hơn 640.000 tấn.
Các nhà máy chủ lực đều nằm gần các cảng biển, hỗ trợ đắc lực trong việc xuất khẩu hàng hóa của HSG đến thị trường thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản lượng xuất khẩu trong niên độ tài chính 2019-2020 đạt hơn 640.000 tấn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2019 - 2020 (từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/9/2020).

Theo đó, doanh thu đạt 8.345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 31% và 436% so với cùng kỳ. Lũy kế niên độ 2019 - 2020, doanh thu đạt 27.534 tỷ đồng xấp xỉ cùng kỳ niên độ trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 219%.

Những thành quả ấn tượng trên đạt được là nhờ sự nỗ lực không ngừng của HSG trong việc quyết liệt thực hiện 2 chủ trương lớn.

Thứ nhất là chủ trương phát huy tối đa lợi thế về logistic từ hệ thống nhà máy sản xuất và lợi thế cạnh tranh của hệ thống cửa hàng phân phối trên toàn quốc để gia tăng sản lượng, thị phần và tối đa hóa lợi nhuận.

HSG đã có những thay đổi quan trọng trong chiến lược kinh doanh như tập trung mọi nguồn lực để thực hiện cải thiện trình độ kỹ thuật công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế về logistic từ hệ thống 10 nhà máy để sản xuất và vận chuyển nhanh hàng hóa đến hệ thống cửa hàng phân phối trên toàn quốc.

Các nhà máy chủ lực đều nằm gần các cảng biển, hỗ trợ đắc lực trong việc xuất khẩu hàng hóa của HSG đến thị trường thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản lượng xuất khẩu trong niên độ tài chính 2019-2020 đạt hơn 640.000 tấn, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2018-2019.

Ngoài ra, phát huy lợi thế cạnh tranh của hệ thống phân phối gồm 53 chi nhánh tỉnh và 536 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc bằng cách gia tăng tiếp cận, tạo dựng mối quan hệ gắn bó với người tiêu dùng, đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ nhu cầu về hàng hóa, từ đó gia tăng sản lượng và lợi nhuận.

Điều này dẫn đến kết quả sản lượng bán hàng trong của HSG trong niên độ tài chính 2019-2020 tăng 9% so với cùng kỳ trước. Đồng thời, việc tập trung bán hàng vào các thị trường và các mặt hàng có biên lợi nhuận cao dẫn đến lợi nhuận gộp của HSG đã tăng trưởng mạnh cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ lợi nhuận gộp biên trong cả 4 quý của niên độ tài chính 2019-2020.

Quả ngọt sau 2 năm, HSG trở lại câu lạc bộ doanh nghiệp lãi nghìn tỷ - Ảnh 1.

Chủ trương lớn thứ hai là tái cấu trúc toàn diện trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng cách siết chặt định mức tồn kho hợp lý trong từng công đoạn sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho của HSG gồm nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng thay thế, thành phẩm, hàng hóa đã liên tục được kéo giảm trong 10 quý liên tiếp, kể từ quý 2 niên độ 2017-2018. Nhờ đó, trong 12 quý, HSG đã giảm được 8.868 tỷ đồng dư nợ vay ngân hàng từ mức 17.054 tỷ đồng tại ngày 30/9/2017 xuống còn 8.186 tỷ đồng tại ngày 30/9/2020.

Kết quả của việc giảm mạnh dư nợ vay ngân hàng đã kéo giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính trong cơ cấu nguồn vốn, giúp cho HSG có cơ cấu nguồn vốn hợp lý và an toàn hơn. Trong đó, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của HSG đã giảm 50% từ mức 3,4 lần trong quý 1 niên độ 2017-2018 về mức 1,7 lần vào cuối niên độ 2019-2020. Đồng thời, tỷ lệ nợ vay ngân hàng/vốn chủ sở hữu cũng giảm với tốc độ nhanh hơn, từ mức 3,1 lần về mức 1,2 lần.

Một điểm sáng nữa trong cơ cấu nguồn vốn của HSG là HSG đã thành công trong việc giải quyết tình hình mất cân đối nguồn vốn dài hạn. Theo báo cáo tài chính quý 4 niên độ 2019-2020, tổng nguồn vốn dài hạn của HSG (bao gồm nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu) là 8.763 tỷ đồng, hoàn toàn đủ để tài trợ cho các loại tài sản dài hạn trị giá 8.737 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HSG quản lý hiệu quả các loại chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc HSG tăng cường quản lý hiệu quả tất cả các loại tài sản như hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn và các tài sản ngắn hạn khác đã tạo điều kiện để giảm dư nợ vay ngân hàng, từ đó tiết giảm chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay. Chi phí tài chính của HSG đã giảm từ mức đỉnh 351 tỷ đồng trong quý 4 niên độ 2017-2018 về mức 126 tỷ đồng trong quý 4 niên độ 2019-2020, mức thấp nhất trong 12 quý gần nhất.

Ngoài ra, HSG đã vận hành thành công hệ thống ERP trong quá trình quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm mạnh so với trước đây, từ mức 249 tỷ đồng trong quý 2 niên độ 2017-2018 về mức 106 tỷ đồng trong quý 4 niên độ 2019-2020.

Như vậy, sau 2 năm tiến hành tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của HSG đã phục hồi một cách mạnh mẽ. Niên độ tài chính 2019 - 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng từ các yếu tố tiêu cực như đại dịch COVID-19, HSG vẫn tạo ra một mức tăng trưởng ấn tượng cả về lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế.

Sự tăng trưởng này bắt nguồn từ chính những sự thay đổi cơ bản bên trong của HSG. Hy vọng rằng những kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu HSG tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, mang lại lợi ích cho các cổ đông của HSG.

HSG trở lại câu lạc bộ doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ - Ảnh 5.