13:21 16/02/2023

Công ty Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam bị phạt thuế gần 776 triệu đồng

Hà Anh

VHE bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế do lỗi hạch toán chi phí lãi vay không đúng hạn...

Sơ đồ giá cổ phiếu VHE trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu VHE trên HNX.

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Mã VHE-HNX) vừa thông báo quyết định xử phạt thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội ngày 31/8/2022.

Theo đó, VHE bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế do lỗi hạch toán chi phí lãi vay không đúng hạn.

Cụ thể: công ty bị xử phạt hành chính 109 triệu đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp; 24,1 triệu đồng do có hành vi phát sinh giao dịch liên kết nhưng không nộp các phụ lục theo quy định; 30,6 triệu đồng do lỗi khai sai nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, VHE bị buộc khắc phục hậu quả trong đó nộp đủ 545,1 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào ngân sách nhà nước, 66,9 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Như vậy, công ty bị xử lý số thuế tổng cộng gần 776 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu quý 4/2022 đạt 118 tỷ, tăng hơn 34%; lợi nhuận sau thuế đạt 128 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ (1,85 tỷ), tương ứng giảm 89%. Theo VHE, doanh thu tăng hơn 34%, giá vốn tăng gần 76% do tình hình biến động của thị trường, nền kinh tế thế giới và trong nước làm giá cả đầu vào tăng. Mặt khác, chi phí quản lý tăng gần 33% so với cùng kỳ do công ty đang cơ cấu lại hệ thống nhân sự để tăng hiệu quả.

Kết thúc năm 2022, doanh thu đạt 265 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lãi sau thuế lại giảm về còn 1,43 tỷ, cùng kỳ lãi hơn 2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 10,2 tỷ hồi đầu năm xuống còn 145 triệu; các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp đôi từ 8 tỷ lên 15,87 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm nhẹ xuống gần 303 tỷ đồng - trong đó dự phòng hàng tồn kho là gần 600 triệu; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ hơn 8 tỷ xuống còn gần 1,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/2, giá cổ phiếu này tăng thêm 100 đồng lên 3.100 đồng/cổ phiếu.