06:17 27/04/2021

Vừa báo lãi tăng 152%, IJC công bố bị phạt thuế gần 5,4 tỷ

Hà Anh

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HOSE) thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Sơ đồ giá cổ phiếu IJC từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu IJC từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, công ty đã có hành vi vi phạm hành chính là hạch toán không đúng doanh thu, chi phí năm 2019 dẫn đến nộp thiếu ngân sách nhà nước số tiền thuế TNDN là 5,387 tỷ đồng, hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2, khoản 3, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo đó, công ty bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục như sau: phạt kê khai sai là 1,077 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế TNDN là hơn 476,77 triệu đồng. Tổng cộng là hơn 1,55 tỷ đồng. Biện pháp khắc phục là ngày 22/1/2021, công ty đã nộp đủ hơn 5,387 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Mới đây, công ty công bố doanh thu quý 1/2021 của công ty đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ (1.336,7 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 292 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ (115,8 tỷ).

IJC cho biết, lợi nhuận tăng tới 152% so với cùng kỳ là do doanh thu tăng 6%, chi phí giảm 12% (trong đó giá vốn giảm 13% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 121% do trong kỳ công ty mẹ ghi nhận doanh thu một số dự án có tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu cao) so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch kinh doanh công bố tại báo cáo thường niên, IJC đặt mục tiêu khá tham vọng với mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 29%. Với kết quả trên, sau 3 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 46,3% kế hoạch doanh thu cả năm và 46,9% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trước đó, trong quý 1/2021, IJC đã hoàn tất đợt chào bán 80 triệu cổ phiếu ra công chúng để đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án Sunflower và Aroma, qua đó nâng vốn điều lệ từ 1.371 tỷ đồng lên 2.171 tỷ đồng.