18:12 01/04/2021

Coteccons: 300 nhân sự kế toán sẽ kiểm soát chặt chẽ tài sản cho nhà đầu tư

Linh Lan

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD) vừa công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 với nhiều số liệu bất ngờ

Việc vận hành hệ thống kế toán mới vối 300 nhân sự sẽ kiểm soát chặt chẽ tài sản cho nhà đầu tư.
Việc vận hành hệ thống kế toán mới vối 300 nhân sự sẽ kiểm soát chặt chẽ tài sản cho nhà đầu tư.

Coteccons đã vận hành hệ thống kế toán mới, với hơn 300 nhân sự được huy động để thực hiện kiểm kê trên 40 công trường trong suốt 20 ngày đã mang lại kết quả phản ánh trên Báo cáo tài chính là dữ liệu "đầu kỳ" rất có giá trị xác thực, giúp cho việc kiểm soát tài sản và sử dụng tài sản hiệu quả...

LỢI NHUẬN SỤT GIẢM DO TĂNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG 60 LẦN

Năm 2020 đã đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử hình thành và phát triển của Coteccons với những thay đổi lớn về mặt chiến lược và cơ cấu tổ chức.

Quá trình tái cơ cấu và kiện toàn tổ chức luôn đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực để có thể thấy được hiệu quả. Những điều này đã thể hiện rõ trong BCTC năm 2020 của Coteccons, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Theo đó, số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Coteccons ghi nhận một số thay đổi so với báo cáo tài chính quý 4/2020.

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt gần 335 tỷ đồng, giảm 129 tỷ đồng (tương ứng 28%) so với số liệu trên báo cáo tài chính quý 4.

Coteccons: 300 nhân sự kế toán sẽ kiểm soát chặt chẽ tài sản cho nhà đầu tư - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính kiểm toán cũng chỉ rõ nguyên nhân giảm lợi nhuận là do công ty tăng các khoản trích lập dự phòng. Những con số này thể hiện đúng kết quả hoạt động kinh doanh của Coteccons.

Theo đó, chi phí dự phòng năm 2020 tăng đột biến 60 lần so với năm 2019, từ 4,6 tỷ đồng lên 277 tỷ đồng, do công ty đánh giá lại các khoản phải thu khó đòi cần trích lập.

Coteccons: 300 nhân sự kế toán sẽ kiểm soát chặt chẽ tài sản cho nhà đầu tư - Ảnh 2.

Những năm trước đây, việc ghi nhận trích lập dự phòng của Coteccons chủ yếu phụ thuộc vào những đánh giá chủ quan của ban lãnh đạo đối với các khoản phải thu của từng đối tác, chỉ thực hiện ghi nhận chi phí khi có bằng chứng cụ thể về việc phá sản, thua kiện… Điều này chưa thực sự đảm bảo nguyên tắc thận trọng của kế toán.

LẬP BAN THU HỒI CÔNG NỢ, ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN MỚI

Bắt đầu từ quý 4/2020, với nỗ lực tái cơ cấu và minh bạch hóa thông tin tài chính, đội ngũ kế toán mới của công ty đã thực hiện rà soát lại toàn bộ các số liệu và thiết lập các chính sách cụ thể cho việc ghi nhận trích lập dự phòng dựa trên các yếu tố định tính lẫn định lượng.

Một mặt, công ty thực hiện điều chỉnh nguyên tắc đánh giá tuổi nợ và phân loại nợ phù hợp với thông lệ phổ biến của ngành xây dựng. Mặt khác, công ty cũng chủ động thực hiện đánh giá về chủ đầu tư thông qua việc làm việc với các ngân hàng để tìm hiểu thông tin, đánh giá khả năng thanh toán của chủ đầu tư đối với dự án của công ty cũng như các dự án khác... qua đó, đưa ra các đánh giá khách quan về sức khỏe tài chính của các chủ đầu tư.

Các khoản phải thu quá hạn với tuổi nợ trung bình cao của các chủ đầu tư bị đánh giá năng lực tài chính thấp sẽ phải ghi nhận trích lập dự phòng. Mặc dù việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi nhiều nguồn lực để thực hiện và sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận kết quả kinh doanh của công ty trong những năm tiếp theo, nhưng sẽ giúp các số liệu tài chính của công ty có độ chính xác, tin cậy cao hơn dựa trên các cơ sở vững chắc.

Dù trích lập dự phòng cho các khoản phải thu quá hạn, nhưng Coteccons vẫn tiếp tục theo dõi khoản nợ để thực hiện quyền lợi liên quan của mình.

Trong năm 2021, Coteccons thành lập Ban thu hồi công nợ để tăng cường đốc thúc thu hồi các khoản nợ có dấu hiệu quá hạn, thậm chí thực hiện các thủ tục pháp lý nếu thấy cần thiết, với mục tiêu kiểm soát tốt dòng tiền thu - chi, tối đa hóa hiệu quả dòng tiền.

Là một nhà thầu lớn với tiềm lực tài chính mạnh, Coteccons luôn nỗ lực thanh toán đầy đủ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ theo đúng hợp đồng để giữ vững cam kết cũng như uy tín thương hiệu bất chấp tình trạng các chủ đầu thư kéo dài tiến độ trả nợ do gặp khó khăn về dòng tiền.

Điều này thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi dòng tiền thuần vào hoạt động kinh doanh có xu hướng âm nhiều hơn. Nguyên nhân, khoản nợ của công ty (Các khoản phải trả) của công ty giảm đột biến (giảm 2.077 tỷ đồng), trong khi nguồn thu về từ các khoản nợ của đối tác (Các khoản phải thu) giảm chậm hơn (giảm 1.088 tỷ đồng). Điều này có nghĩa công ty vẫn tăng tốc thanh toán cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp nhanh bất thường so với các năm khác, dù nguồn thu của công ty không tăng tương ứng.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 của Coteccons cũng ghi nhận nguyên giá tài sản bị giảm 26 tỷ đồng do chênh lệch giữa sổ sách kế toán và kiểm kê trên thực tế.

Theo Coteccons, nguyên giá tài sản bị giảm do công ty nỗ lực thực hiện kiểm kê chi tiết toàn bộ tài sản máy móc thiết bị và công cụ - dụng cụ ở tất cả các công trường trên cả nước trong quý 4/2020.

Trên thực tế, công tác kiểm kê trong ngành xây dựng đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động nguồn lực rất lớn, cả về nhân lực lẫn vật lực, cùng với sự tỉ mỉ cao độ của nhân viên, sự tổ chức và phối hợp toàn diện giữa các phòng ban liên quan, đoàn kiểm kê và các công trường.

Trước đây, công tác này được giao cho các công trường, kho bãi tự tổ chức nên đã xảy ra tình trạng một số tài sản đã được thanh lý nhưng vẫn không được ghi nhận giảm, dẫn đến tình trạng sai lệch giữa báo cáo và thực tế.

Dưới sự kiểm soát của hệ thống kế toán mới, với hơn 300 nhân sự được huy động để thực hiện kiểm kê trên 40 công trường trong suốt 20 ngày, kết quả phản ánh trên BCTC là dữ liệu "đầu kỳ" rất có giá trị xác thực, ghi nhận những nỗ lực trong việc kiểm soát tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản, thu hẹp khoảng cách sai biệt về thông tin quản trị và thông tin tài chính.

Coteccons cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao việc kiểm kê tài sản thông qua việc thực hiện đánh giá hao hụt định kỳ hàng quý tại từng công trường, kết hợp cùng Ban an ninh tiến hành giám sát chặt chẽ việc điều chuyển tài sản tại từng dự án cũng như định kỳ hàng năm tiếp tục tiến hành kiểm kê.

Điều này phù hợp với quan điểm của ban lãnh đạo Coteccons là minh bạch hóa thông tin tài chính tới các cổ đông, tuân thủ các quy định về công bố thông tin và hướng đến những chuẩn mực ngày càng cao hơn của thông lệ quốc tế.

"Với những nỗ lực không ngừng để cải thiện và phát triển, Coteccons cam kết sẽ đem đến những thông tin ngày càng minh bạch hơn cho cổ đông, đối tác, khách hàng và tất cả các bên liên quan" đại diện Coteccons khẳng định.