11:00 31/03/2022

Cục Thuế Hải Phòng “sát cánh” cùng hàng vạn hộ kinh doanh

Trương Quốc Cường

Ngành thuế Hải Phòng cam kết, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, hỗ trợ người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh...

Chỉ tiêu thu thuế tại Hải Phòng đạt nhiều kết quả khả quan trong năm dịch bệnh 2021
Chỉ tiêu thu thuế tại Hải Phòng đạt nhiều kết quả khả quan trong năm dịch bệnh 2021

Đó là khẳng định của ông Đoàn Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hải Phòng, tại hội nghị phổ biến, giải đáp vướng mắc chính sách, thủ tục hành chính thuế và hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố, được tổ chức vào ngày 29/3, với sự tham gia của đại diện hơn 1.000 hộ kinh doanh doanh trên địa bàn Hải Phòng, được kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu Chi cục Thuế khu vực, huyện.

Hiện tại Hải Phòng có hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 35.000 hộ, cá nhân kinh doanh và nhiều tổ chức khác (đơn vị sự nghiệp có thu, văn phòng đại diện, nhà thầu nước ngoài,…) nộp thuế trên địa bàn.

Điều đáng ghi nhận là năm 2021, trong khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, khiến nhiều địa phương trên cả nước phải áp dụng giãn cách xã hội, cùng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dù gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước.

Cụ thể, theo thống kê của Cục Thuế Hải Phòng, tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng thu nội địa của Hải Phòng đạt 36.579 tỷ đồng, đạt 139,1% dự toán Trung ương giao; 104,5% dự toán HĐND thành phố giao. Có 14/14 quận, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao với tổng số thu đạt 13.480.016 triệu đồng.

Có được kết quả đáng khích lệ như trên, một phần là từ sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế tại Hải Phòng, cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp và người dân đã phát huy tác dụng, và sự vào cuộc chủ động của cơ quan thuế các cấp tại Hải Phòng.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn I tại 6 tỉnh thành phố (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định). Từ tháng 11/2021 khối các doanh nghiệp và một số tổ chức đã hoàn thành xuất sắc việc triển khai hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, đối với khu vực hộ kinh doanh, trong tổng số 35.000 hộ thì có gần 2.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn, nhưng chỉ có gần 1.000 hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử, đây là con số khá khiêm tốn so với vị thế của thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian tiếp theo, ngành Thuế Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.