19:23 16/12/2021

Cuộc đua tới Net Zero: Cần sự chung tay của Chính phủ và doanh nghiệp

Song Hà

Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26). Tuy nhiên, hành trình này cần có sự phối hợp giữa chính phủ và các doanh nghiệp...

Báo cáo của PwC.
Báo cáo của PwC.

Quá trình các quốc gia thực hiện giảm khí thải carbon và đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C ngày càng trở nên khó khăn.

Nghiên cứu về vấn đề này, mới đây PwC Việt Nam công bố báo cáo mang tên “Việt Nam trong cuộc đua tới Net Zero”. Đây là một ấn phẩm trích từ báo cáo “Báo động đỏ - Thời điểm hướng tới hành trình xanh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Báo cáo cho thấy Việt Nam cùng với các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần khẩn trương thúc đẩy tốc độ khử carbon.

Đồng thời, ấn phẩm nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp góp phần đạt mục tiêu Net Zero (lượng phát thải carbon dioxide bằng không) thông qua các chương trình hợp tác với chính phủ, dẫn đầu quá trình chuyển đổi và nắm bắt cơ hội vàng cho tăng trưởng xanh.

Chia sẻ về những vấn đề biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang đối mặt, ông Theng Bee Han, Chủ tịch kiêm lãnh đạo dịch vụ ESG, Công ty PwC Việt Nam cho rằng, biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách đối với toàn nhân loại. Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nhanh với những hậu quả khôn lường hơn dự đoán.

Gần đây, Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26). Tuy nhiên, hành trình này cần có sự phối hợp giữa chính phủ và các doanh nghiệp.

“Đã đến lúc Việt Nam cần ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua mối liên kết đối tác công - tư chặt chẽ để đưa quốc gia hướng tới mục tiêu Net Zero”, ông Theng Bee Han khuyến nghị.

Báo cáo của PwC cũng cho rằng, cuộc đua tới Net Zero sẽ bắt đầu từ cam kết của những cấp lãnh đạo cao nhất và những mục tiêu tăng cường cấp quốc gia. Đây cũng chính là những điểm chủ chốt được thảo luận tại COP26.

Chính phủ các quốc gia đóng vai trò quan trọng việc chuyển đổi hệ thống năng lượng, các nhóm ngành nghề, nền kinh tế cũng như toàn xã hội. Cùng với nỗ lực không ngừng của chính phủ, các doanh nghiệp cũng cần chung tay và dẫn đầu những thay đổi.

Theo ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó TGĐ Dịch vụ ESG và Kiểm toán, Công ty PwC Việt Nam, các doanh nghiệp đang nắm giữ cơ hội vàng cho tăng trưởng xanh. Khả năng truyền đạt các thông tin về phát triển bền vững thông qua các báo cáo ESG (môi trường, xã hội, quản trị) sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp và các bên liên quan. Những doanh nghiệp ứng phó nhanh và toàn diện trong cuộc đua tới Net Zero sẽ đạt được lợi thế của người tiên phong.

Đặc biệt, cam kết hướng tới Net Zero đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo, tạo nên một sự chuyển đổi liên tục và toàn diện trong chiến lược, công nghệ và mô hình hoạt động.

Báo cáo nhận định, việc chuyển đổi hướng tới Net Zero giúp doanh nghiệp tăng trưởng không chỉ về doanh thu và lợi nhuận, mà còn để lại danh tiếng lâu dài trong xã hội.

Muốn thay đổi những ảnh hưởng của doanh nghiệp lên môi trường và khí hậu, phải bắt đầu từ cấp cao nhất trong công ty. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần chủ động và tích cực chia sẻ về những cam kết mà doanh nghiệp muốn thực hiện cho mục tiêu Net Zero.

Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi "xanh" toàn diện bằng việc hãy đi trước và đón đầu tương lai. Những doanh nghiệp chủ động chuyển đổi và đạt được những mục tiêu Net Zero sẽ có lợi thế của những người đi đầu.

Bên cạnh đó, cần tận dụng các nguồn vốn mới nổi. Các nguồn vốn đầu tư luôn là yếu tố tiên quyết cho doanh nghiệp. Huy động tài trợ nhằm đạt được các mục tiêu Net Zero đòi hỏi sự hợp tác sáng tạo và bền vững giữa tất cả các bên liên quan với nguồn vốn lớn từ đầu tư công và tư nhân.

Ngoài ra, xây dựng lòng tin thông qua báo cáo mục tiêu, số liệu và sự minh bạch vô cùng quan trọng. Để đạt được điều này, doanh nghiệp cần đổi mới hoạt động quản trị doanh nghiệp và mô hình báo cáo, nhằm cân đối các quyết định và xây dựng lòng tin với các bên liên quan.