16:10 26/10/2021

Đã chi hỗ trợ hơn 12.300 tỷ đồng từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhật Dương

Tính đến hết ngày 25/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho trên 5 triệu lao động, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 12.300 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, thống kê đến hết ngày 25/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 5.159.501 lao động. Trong đó, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 4.776.292 người; đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 383.209 lao động. Tổng số tiền hỗ trợ là 12.369 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện cơ bản đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị sử dụng lao động.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỷ) và Quyết định số 23, đến hết 25/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách cho 2.100.699 lao động của 59.547 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 1.567.280 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 54.061 đơn vị; 373.375 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 4.086 đơn vị; 2.796 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 25 đơn vị.

Ngoài ra, có 69.256 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 910 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 58.464 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 272 đơn vị.

Bên cạnh đó, có 29.528 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 193 đơn vị.

Riêng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị với 139.316 lao động, với số tiền 956,6 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành phố.

Để đôn đốc việc thực hiện, giải ngân các gói hỗ trợ trên, mới đây Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các đoàn tiến hành kiểm tra bắt đầu từ 21/10 đến 3/11/2021. Thành phần các đoàn kiểm tra bao gồm: Đại diện Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội...