13:29 09/08/2022

Kiến nghị hỗ trợ thêm 414.000 lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Phúc Minh -

Chính phủ kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi trả cho 414.000 lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được chi trả...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ngày 8/8 ký Nghị quyết số 98 về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Chính phủ thống nhất trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kết luận về việc cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được giao tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Thường vụ Quốc hội. Thời gian kiến nghị tiếp tục chi trả là 2 tháng, từ ngày Nghị quyết được ban hành.

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi trả cho người lao động đủ điều kiện nhưng chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện chi trả là 2 tháng.

Thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến 31/12/2021, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả cho 12,968 triệu lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, với tổng số tiền chi trả là 30.804 tỷ đồng.

Sau ngày 31/12/2021 (thời điểm hoàn thành việc hỗ trợ đối với người lao động) vẫn còn hơn 414.000 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo quy định nhưng chưa được chi trả, với số tiền dự kiến khoảng 1.155 tỷ đồng.

Đây là các trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ vào những ngày cuối cùng của thời hạn theo quy định (chậm nhất là ngày 20/12/2021), có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp, thông tin về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhân thân của người lao động còn chưa chính xác; dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ hoàn thành sau ngày 31/12/2021 nên những trường hợp này chưa được giải quyết.

Tính đến cuối năm 2021, kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp dự kiến là 60.619 tỷ đồng, dự toán thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 21.871 tỷ đồng, dự toán chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 26.740 tỷ đồng.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nếu tiếp tục chi trả cho người lao động đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị theo đúng quy định với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng thì dự kiến kết dư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến cuối năm 2022 là 55.750 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người lao động thì kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn vì vẫn cao hơn 2 lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 (dự toán chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 là 21.600 tỷ đồng).

Theo Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, mức hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chia làm 6 mức tùy thời gian người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức thấp nhất được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người và mức hỗ trợ cao nhất là 3,3 triệu đồng/người.