12:08 31/05/2022

Đà Nẵng: Khẩn trương phê duyệt giá khởi điểm của 17 khu đất lớn

Thanh Xuân -

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng nhận thấy việc phê duyệt phương án đấu giá và giá đất giá khởi điểm là khá chậm. Vì vậy đã đề nghị UBND TP khẩn trương phê duyệt giá đất đấu giá khởi điểm đối với toàn bộ 17 khu đất lớn trong danh mục đấu giá đợt 1 năm 2022…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, qua giám sát, Thường trực HĐND TP nhận thấy: việc phê duyệt phương án đấu giá và giá đất khởi điểm là khá chậm. Vì vậy, Thường trực đề nghị UBND TP chỉ đạo khẩn trương phê duyệt giá đất đấu giá khởi điểm đối với toàn bộ 17 khu đất lớn trong danh mục đấu giá đợt 1 năm 2022 và 14 khu đất trong danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 với thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát các điều kiện về kế hoạch sử dụng đất hàng năm, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết 1/500, thủ tục thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất… đối với các lô đất lớn đã được các nhà đầu tư quan tâm. Ví như Dự án không gian sáng tạo phường Hòa Xuân, Trung tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel; Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay...

Đồng thời cần khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc khác liên quan đến các dự án, đề xuất các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, phấn đấu đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án.

Được biết tháng 2/2022, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, đợt 1 năm 2022. Theo Quyết định này, TP. Đà Nẵng triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với 217 lô đất. Cụ thể là triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với 200 lô đất ở chia lô đã được phê duyệt tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND TP. Mặt khác tiếp tục triển khai đấu giá 17 khu đất đã được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 và Quyết định số 3255/QĐ ngày 15/10/2021 của UBND TP.

Trong đó 17 lô đất lớn thuộc danh mục đấu giá có: Khu C-khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ phường Hòa Xuân diện tích 4.112,0 m2;  Vệt khai thác quỹ đất dọc quốc lộ 1A, xã Hòa Châu 3.940 m2; Khu E2 mở rộng – khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân 10.957,2 m2; Khu E2 mở rộng – khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân 18.706,6 m2; Khu A-khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hoà Châu 20.855,0 m2; Khu An Hòa 4, phường An Hải Bắc 9.525,0 m2; Khu dịch vụ liên kết nhà ở (Khu công viên phần mềm số 2 (gđ 1), phường Thuận Phước 24.452,0 m2; Khu đất tại số 522B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam 6.336,70 m2;  Dự án không gian sáng tạo 172.980 m2 ; Khu đất ký hiệu A1-2-1 thuộc khu đất CTCC AI thuộc Vệt 200m cầu Sông Hàn ra biển 9.754,10 m2...

Để công tác đấu giá đất đạt hiệu quả cao, UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt rà soát và nâng cao chất lượng công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất bảo đảm sát giá thị trường.