10:11 22/01/2016

Đại hội Đảng 12: “Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”

Nguyễn Lê

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển mới

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày tham luận tại đại hội - Ảnh: TTXVN.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trình bày tham luận tại đại hội - Ảnh: TTXVN.
Sáng 22/1, Đại hội 12 đã tiến hành thảo luận tại hội trường về các văn kiện trình Đại hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Các vị đăng đàn trong phiên buổi sáng lần lượt là Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh…

Đảng chịu sự giám sát của dân

Ông Nguyễn Thiện Nhân, trong tham luận mở đầu phiên họp, đã nêu một số bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Một trong số đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, như báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng 12 đã khẳng định: “Quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện sáng tạo, hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, ông Nhân nói.

Phản bác luận điệu xuyên tạc

Tham luận của đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội do Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình bày nêu rõ: dự thảo văn kiện của Trung ương đã kết tinh sự tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng thời, đó cũng là minh chứng thuyết phục phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị nhằm vào Đại hội 12.

Tham luận nêu rõ, thành tựu bao trùm và quan trọng nhất của Đảng bộ Quân đội và toàn quân là đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Ông Lịch cũng cho biết, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước phát triển mới, đã nghiên cứu chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất một số loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật.

“Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”

Vấn đề quan trọng hàng đầu đối với quân đội trong những năm tới, theo tướng Lịch là tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng nền quốc phòng toàn dân - nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào; là nền quốc phòng toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, ngày càng hiện đại, do toàn dân xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước.

Ba là nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội với việc mở rộng một số lực lượng được ưu tiên, tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng, nguồn lực của đất nước

Bốn là đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội.

Ông Lịch nhấn mạnh: “Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”.