16:19 12/08/2021

Đảm bảo hoạt động giao dịch tiền mặt thông suốt trong điều kiện dịch Covid-19

Vũ Phong

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý tiền mặt trên địa bàn...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động giao dịch tiền mặt thông suốt, kịp thời, an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội (theo chỉ thị số 15/CT-TTg và chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công điện số 01/CĐ-NHNN và Công điện số 02/CĐ-NHNN, chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch, với phương án giao dịch tiền mặt phải cụ thể, khả thi, linh hoạt, đảm bảo an toàn, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp.

Đồng thời hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động cân đối, điều hòa tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị hoặc trong cùng hệ thống trên địa bàn đảm bảo an toàn kho quỹ, hạn chế việc phải đến rút, nộp tiền mặt tại ngân hàng chi nhánh vào những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó cần chủ động làm việc với chính quyền địa phương (UBND, Công an tỉnh...) tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều chuyển tiếp quỹ tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước; hướng dẫn và làm các thủ tục theo quy định để thực hiện việc điều chuyển, điều hòa tiền mặt,

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý tiền mặt trên địa bàn; giám sát chặt chẽ tình hình giao dịch tiền mặt. Trường hợp có mức bội chi tăng đột biến, báo cáo ngay về Cục Phát hành và Kho quỹ, xác định rõ nguyên nhân, dự kiến nhu cầu tiền mặt để có kế hoạch điều chuyển kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt trên địa bàn.

Đối với các chi nhánh phải phong tỏa theo yêu cầu của chính quyền địa phương để phòng, chống dịch cần chủ động làm việc với chính quyền địa phương tạo điều kiện để chi nhánh đáp ứng nhu cầu tiền mặt trên địa bàn, đồng thời, hướng dẫn các tổ chức tín dụng điều hòa tiền mặt trong nội bộ tổ chức tín dụng hoặc tiền mặt từ các tổ chức tín dụng khác.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc tổ chức tín dụng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phương án giao dịch tiền mặt cụ thể, chi tiết trong trường hợp có Chi nhánh/Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phải phong tỏa để phòng, chống dịch, đảm bảo giao dịch thông suốt trong mọi trường hợp.

Đồng thời chủ động xác định nhu cầu chi tiền mặt để cân đối, điều hòa linh hoạt tiền mặt giữa các chi nhánh của tổ chức tín dụng, hạn chế tối đa việc giao dịch với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy trình nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, đảm bảo an toàn tài sản.

Riêng các Kho tiền trung ương và Ngân hàng chi nhánh tỉnh Bình Định cần chủ động bố trí nhân lực để thực hiện nhiệm vụ điều chuyển tiền mặt cấp bách, cần thiết. Chủ động làm việc với lực lượng công an đảm bảo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, áp tải, bảo vệ hàng đặc biệt, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình điều chuyển hàng đặc biệt. Phối hợp đơn vị chức năng y tế trên địa bàn, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản trị, Chi Cục Quản trị) thực hiện xét nghiệm PCR theo yêu cầu địa phương có lệnh điều chuyển, trang cấp đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch cho các đoàn điều chuyển (cán bộ điều chuyển, cảnh sát bảo vệ).

Cục Phát hành và Kho quỹ tiếp tục theo dõi tình hình lưu thông tiền mặt, cơ cấu dự trữ tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch để thực hiện công tác điều hòa, điều chuyển tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho lưu thông.