10:11 12/09/2022

Đang có hàng triệu thuê bao smartphone nhưng chưa dùng data

Thủy Diệu

Số liệu mới nhất được Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cập nhật, tính đến tháng 7/2022, Việt Nam có 81,8 triệu thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu, tương đương chiếm khoảng 65% tổng thuê bao điện thoại di động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện cả nước có 125,7 triệu thuê bao điện thoại di động. Trong số này, số thuê bao đang hoạt động chỉ đơn thuần sử dụng dịch vụ gọi và nhắn tin chiếm 43,8 triệu thuê bao. So với thời điểm đầu năm 2022, số thuê bao di động gọi và nhắn tin đã giảm 3,4 triệu (47,2 triệu thuê bao chỉ sử dụng gọi và nhắn tin thời điểm tháng 1/2022), trong khi đó, số thuê bao dùng dữ liệu (data) đã tăng thêm gần 6 triệu.

Nguồn: Cục Viễn thông.
Nguồn: Cục Viễn thông.

Mặc dù tỷ lệ thuê bao chỉ dùng để gọi và nhắn tin thời gian qua luôn theo chiều hướng giảm, cũng như số thuê bao sử dụng data liên tục tăng – theo đúng chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông về xã hội hóa smartphone và giảm dần tỷ lệ thuê bao đi động feature phone (điện thoại cơ bản), tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn hàng chục triệu người chưa có nhu cầu sử dụng data.

Đặc biệt, còn hàng triệu người sử dụng thuê bao điện thoại di động smartphone tuy nhiên lại chưa sử dụng dữ liệu. Theo số liệu của Cục Viễn thông, cuối năm 2021, Việt Nam có 91,3 triệu thuê bao smartphone. Đến tháng 3/2022, đã có thêm hơn 2 triệu thuê bao sử dụng smartphone, nâng tổng số thuê bao dùng smartphone tại Việt Nam lên con số 93,5 triệu. Tuy vậy, như số liệu mới nhất của Cục Viễn thông, tỷ lệ thuê bao sử điện thoại di động có sử dụng dữ liệu của cả nước mới chỉ gần 82 triệu, nghĩa là thấp hơn nhiều so với con số 93,5 triệu điện thoại smartphone.

Dự thảo Chiến lược hạ tầng số quốc gia đến năm 2025 và kế hoạch năm 2022 đặt mục tiêu 85% người trưởng thành có smartphone. Để đạt mục tiêu 85% người trường thành sử dụng smartphone, Cục Viễn Thông cho biết cần phát triển 8,6 triệu thuê bao smartphone từ 10 triệu người đang sử dụng điện thoại feature phone.

Theo Cục Viễn Thông, để đạt được mục tiêu trên cần ưu tiên sử dụng smartphone cũng như các ứng dụng trên smartphone, đồng thời các doanh nghiệp viễn thông xây dựng gói cước hỗ trợ phát triển tiêu dùng dữ liệu.

Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết số thuê bao băng rộng di động đến tháng 6/2022 ước đạt 82 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 83 thuê bao/100 dân), tăng 9,3% so với tháng 1/2022 và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đạt đến tháng 12/2022 đạt 85 thuê bao/100 dân.

Còn số thuê bao băng rộng cố định đến tháng 6/2022 ước đạt 20,5 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 21 thuê bao/100 dân), tăng 4,4% so với tháng 1/2022 và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đạt đến tháng 12/2022 đạt 22 thuê bao/100 dân.