10:22 10/07/2013

“Dành ít nhất 5 ngày cho Hiến pháp tại kỳ họp Quốc hội tới”

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 6, diễn ra cuối năm nay

Liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, báo cáo dự kiến chương
 trình kỳ họp Quốc hội thứ sáu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh
 Phúc cho biết sẽ dành 3 ngày, trong đó thời gian thảo luận là nửa ngày ở
 tổ, hai ngày ở hội trường và thời gian thông qua là nửa ngày.
Liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội thứ sáu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ dành 3 ngày, trong đó thời gian thảo luận là nửa ngày ở tổ, hai ngày ở hội trường và thời gian thông qua là nửa ngày.
"Lẽ ra nên có một kỳ họp Quốc hội riêng, nếu không phải dành ít nhất 5 ngày cho việc thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở kỳ họp Quốc hội cuối năm nay", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý phát biểu tại phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/7.

Rút kinh nghiệm kỳ họp Quốc hội thứ 5 vừa qua, nhiều ý kiến thống nhất với đánh giá thành công của kỳ họp, đặc biệt là việc lấy phiếu tín nhiệm tại báo cáo được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày.

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý thì không nên đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các hoạt động tư pháp của đất nước mà chỉ đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ từng người được lấy phiếu thôi. Nhận xét thế là quá rộng, ông Lý nhận xét.

Vẫn theo Chủ nhiệm Lý, thì phần kết quả các phiên chất vấn cần đánh giá chính xác hơn, chứ như báo cáo là quá tốt. Bởi thực tế rất nhiều đại biểu Quốc hội không hài lòng với phần trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, vì các câu hỏi đã được trả lời hết nhưng còn "loằng ngoằng". “Nhiều lúc tôi có cảm giác hỏi và trả lời không hiểu tiếng nhau, nên nhận xét quá tốt thế này, đại biểu sẽ có ý kiến”, ông Lý góp ý.

Phó chủ tịch Uông Chu Lưu cho rằng nên chọn ít vấn đề hơn để có thể trao đi đổi lại nhiều hơn trong chất vấn và trả lời chất vấn, còn các nhóm vấn đề như kỳ họp qua vẫn quá rộng.

Liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội thứ sáu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ dành 3 ngày, trong đó thời gian thảo luận là nửa ngày ở tổ, hai ngày ở hội trường và thời gian thông qua là nửa ngày.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị nâng thời gian thảo luận ở tổ lên một ngày để có thể có nhiều ý kiến góp ý hơn. "Còn thảo luận tại hội trường gần 500 người nghe như nhiều đồng chí nói là làm văn tập thể, nên tăng thời gian thảo luận một ngày ở tổ, để ai cũng có điều kiện phát biểu", ông Hiện đề nghị.

Lưu ý còn phải chuẩn bị nhiều việc nhưng theo Chủ tịch Quốc hội thì trọng tâm  là phái chốt được các vấn đề liên quan đến hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, việc này Chính phủ phải chuẩn bị, còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận đi đến kết luận. Hội đồng Hiến pháp cũng là nội dung cần chuẩn bị lại để trình Quốc hội. Chủ tịch cũng lưu ý sẽ không tổ chức lấy ý kiến mà sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của nhân dân đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Bên cạnh Hiến pháp, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng được xác định là việc khó của kỳ họp thứ sáu tới của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ phải thảo luận lại dự án luật này thật kỹ, sau đó mới có thể hoàn thiện rồi trình Quốc hội. Hai nghị định về giá đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng được Chủ tịch yêu cầu phải hoàn thành để Chính phủ thảo luận, vì khi làm thì mới nảy sinh nhiều vấn đề.

“Ngay tập thể Chính phủ cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau, tôi đã trao đổi với Thủ tướng rồi”, ông Hùng nói.

Với dự kiến khoảng 30 ngày, khai mạc vào thứ hai, ngày 21/10 và bế mạc vào thứ ba, ngày 26/11/2013, nội dung của kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khá nặng.

Một trong những nội dung quan trọng Quốc hội sẽ xem xét là tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội đến hết năm 2015, việc thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Nhấn mạnh đây là nội dung rất khó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này cần thông báo ngay cho Chính phủ để có sự chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận vào phiên họp tháng 10, trước khi trình Quốc hội xem xét.