17:16 21/06/2021

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Nhĩ Anh -

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để lấy ý kiến về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu sông Hồng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 1471/UBND-ĐT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc xem xét cho ý kiến về Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, đồ án Quy hoạch phân khu do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, thẩm định theo đúng quy trình, quy định, đã nhận được góp ý của chính quyền, cộng đồng dân cư địa phương, đơn vị liên quan. Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về chủ trương đối với định hướng đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố tại Tờ trình số 97-TTr/BCS ngày 24/2/2021.

Thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, có ý kiến thống về chủ trương đối với định hướng đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng.

Tuy nhiên, hiện nay, Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn TP Hà Nội, tích hợp vào “Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, để có cơ sở triển khai quy trình tiếp theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, cho ý kiến về sự phù hợp của nội dung chính đồ án quy hoạch với Luật Đê điều, Quy hoạch và phương án phòng chống lũ, Quy hoạch đê điều và các quy định chuyên ngành có liên quan.

Thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, có ý kiến thống nhất quan điểm giải quyết về quy hoạch xây dựng, thống nhất về chủ trương đối với định hướng đồ án Quy hoạch phân khu.

Trong đó, thống nhất giải pháp quy hoạch xây dựng về đường và đê từng khu vực và hệ thống toàn tuyến trên nguyên tắc không nâng cao các tuyến đê bối hiện có, không xây dựng đê bối mới; không thu hẹp không gian thoát lũ, không đề xuất giải pháp đê mới trong đê cũ mà nghiên cứu hệ thống cốt nền dọc bờ sông phù hợp, không gây cản lũ.

Quy hoạch xây dựng dành không gian cho giao thông trong không gian thoát lũ (từ đê tới đê hiện có): Giải pháp cụ thể về các tuyến đường, cầu, cửa khẩu qua đê sẽ theo từng đoạn tuyến, dự án đầu tư theo đúng thỏa thuận và yêu cầu quản lý của ngành giao thông vận tải và nông nghiệp.

Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho ý kiến về đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ và đê điều về quản lý sử dụng bãi sông và các khu vực dân cư để xác định rõ được tồn tại bảo vệ hay cần di dời làm căn cứ để lựa chọn giải pháp quy hoạch.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cụ thể về cơ sở xác định ranh giới, quy mô, diện tích đất bờ sông, diện tích bãi nổi thuộc bãi sông Hồng và phương án nghiên cứu đề xuất cụ thể trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất do Hà Nội đề xuất.